Straż Miejska rozpoczyna kontrole spalania odpadów w piecach grzewczych

  • KW
  • 2017-09-25 13:43:10
Straż Miejska rozpoczyna kontrole spalania odpadów w piecach grzewczych
  • Foto: TV Gawex

Straż Miejska podobnie jak w latach poprzednich będzie przeprowadzać kontrole dotyczące spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych.

Strażnicy miejscy na podstawie upoważnienia Burmistrza Szczecinka w oparciu o art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska uprawnieni są do: wstępu na teren nieruchomości, obiektu lub ich części w godzinach 6 do 22; przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; żądanie okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Przypominamy, że spalanie odpadów jest nielegalne i szkodliwe dla naszego zdrowia. Najczęściej spalane są stare meble, opakowania z tworzyw sztucznych, butelki plastikowe, kartony i folie. Jest to dość powszechny proceder, który w myśl Ustawy o odpadach jest wykroczeniem zagrożonym karą aresztu lub grzywny. Będziemy rygorystycznie podchodzić do kontroli tego, czym opalane są piece i kotły w naszych nieruchomościach. Strażnicy będą sprawdzali, na wniosek pewnie przede wszystkim mieszkańców, czy nadmiernie wydobywający się z kominów dym nie pochodzi ze spalania odpadów, które nie powinny być spalane w piecach - zastrzega szczecinecka Straż Miejska.

W przypadku otrzymania zgłoszenia lub zauważenia nadmiernej emisji dymu, strażnicy będą też sprawdzali czy nieruchomość jest wyposażona w pojemniki na odpady. Brak pojemników lub składowanie odpadów poza nimi jest wykroczeniem w świetle ustawy o utrzymaniu czystości w gminach oraz w związku z uchwałą rady miejskiej w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczecinka.

Jednocześnie uniemożliwianie lub utrudnianie kontroli w zakresie ochrony środowiska osobom uprawnionym lub im pomagającym - zgodnie z art. 225 par. 1 Kodeksu karnego - jest zagrożone karą do trzech lat więzienia. Straż Miejska zwraca się również z prośbą do mieszkańców Szczecinka o zgłaszanie pod nr alarmowy 986 przypadków spalania odpadów. Wobec każdego zgłoszonego przypadku zostanie przeprowadzona interwencja funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Komentarze (1)

Bobby 2017-09-27 01:17

Ludzie!!! Gdzie my żyjemy? To Korea Północna? Strażnicy miejscy będą ludziom o 6 rano na chatę wjeżdżać i grzebać im pogrzebaczem w piecach i kominkach, a jak znajdą niedozwolony popiół będą karać i wsadzać do więzienia? :))) A fabryka smrodu tyle lat smrodzi i dalej będzie smrodzić?:)

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: