Eurofundusze na termomodernizację koszalińskich szkół

  • KW
  • 2017-09-21 10:25:57
Eurofundusze na termomodernizację koszalińskich szkół
  • Foto: Biuro Prasowe Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Koszalin przeprowadzi termomodernizację trzech miejskich placówek oświatowych z wykorzystaniem unijnych środków. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego wesprze wszystkie inwestycje kwotą 5,5 mln zł. Podpisanie umowy przyznającej fundusze odbyło się w środę, 20 września 2017 roku w Koszalinie. Dokumenty parafował wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj oraz prezydent Piotr Jedliński.

Termomodernizację przejdzie Centrum Kształcenia Ustawicznego, Szkoła Podstawowa nr 10 i Zespół Szkół nr 8. Całość działań przewidziano na kolejne 3 lata. Zmiany kosztować będą w sumie 8,2 mln zł. Samorząd miejski w Koszalinie wie jak sięgać i wykorzystywać unijną pomoc. Równolegle z działaniami transportowo-drogowymi prowadzi inwestycje edukacyjne. Wszystko z myślą o nauczycielach i uczniach – podkreślił wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.

W szkołach wymieniona zostanie instalacja centralnego ogrzewania, okna i drzwi. Docieplone zostaną ściany, Nowe będzie także przyłącze do miejskiej sieci ciepłej wody. Zgodnie z projektem złożonym przez prezydenta Piotra Jedlińskiego, szczególnie system ciepłowniczy w placówkach wymaga poprawy. Inwestycje mają pomóc koszalińskiemu samorządowi w podwyższeniu jego efektywności i niskoemisyjnośc,i a docelowo w zaoszczędzeniu na wydatkach za ciepło oraz wodę

Remonty w CKU oraz SP nr 10 zaplanowano na lata 2018-2019, a w ZS nr 8 na lata 2019-2020. Na ich przeprowadzenie Urząd Marszałkowski przeznaczy z funduszy Unii Europejskiej 5,5 mln zł. Koszaliński projekt wpisuje się w założenia 2 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 2.5 „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”.

info: Łukasz Jucha, Biuro Prasowe Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: