Gmina Szczecinek realizuje inwestycje zaplanowane na 2017 rok

 • KW
 • 2017-09-12 10:32:28
Gmina Szczecinek realizuje inwestycje zaplanowane na 2017 rok
 • Foto: Urząd Gminy Szczecinek

W roku 2017 gmina Szczecinek zaplanowała przeprowadzenie szeregu inwestycji o łącznej wartości ponad 10 mln złotych, przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych w wysokości około 3 mln złotych. Część z nich jest już zakończona, pozostałe są w trakcie realizacji bądź czekają na rozpoczęcie.

Na początek września 11 inwestycji jest już w pełni zrealizowanych:

    Z zakresu oświaty i wychowania:

 •        adaptacja sali gimnastycznej i pomieszczenia gospodarczego na oddział przedszkolny w Zespole Szkół w Turowie.

    Z zakresu transportu i łączności:

 •      przebudowa drogi Marcelin – Godzimierz,
 •      przebudowa drogi gminnej w m. Wojnowo,
 •      modernizacja drogi gminnej w Parsęcku.

    Z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:

 •       zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Gwda Wielka,
 •       zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wierzchowo.

    Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

 •       wykonanie instalacji centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w Dzikach
 •       wykonanie instalacji centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w Mosinie.

    Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

 •       zakup łodzi dla celów użytkowania i ochrony obwodu rybackiego jeziora Wierzchowo,
 •       zakup łodzi żakowej wraz z wiosłami.

    Z zakresu rolnictwa i łowiectwa:

 •       budowa studni przy budynku Parsęcko 89.

Łączny koszt wykonanych przedsięwzięć to 1 676 800,00 zł.

Bardzo dużą i kosztowną inwestycją bez wątpienia jest budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szczecinek. Całkowity koszt to około
2 900 000,00 zł. W tej sprawie gmina otrzymała już decyzję o przyznaniu dofinansowania w formie pożyczki i dotacji z WFOŚiGW. W I połowie września wszczęte zostanie postępowanie przetargowe na wykonawcę zadania, które rozbite jest na dwa lata.

Kolejną poważną inwestycją jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci deszczowej w miejscowości Wilcze Laski z przesyłem do miejscowości Turowo. Koszt przedsięwzięcia to 1 120 000,00 zł. W tym przypadku gmina czeka na decyzję Zarządu WFOŚiGW o dofinansowaniu.

W trakcie realizacji jest budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Wierzchowo – Trzebiechowo – Kwakowo oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnina o wartości 280 674,29 zł. Obie prawdopodobnie będę zrealizowane do końca roku.

Na koniec października wyznaczony jest termin odbioru inwestycji pn. Przebudowa boiska sportowego w Trzcinnie – koszt 36 000,00 zł oraz „Docieplenie budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej” w ramach zadania pn: ”Przebudowa pomieszczeń po byłej kotłowni na świetlicę wiejską w Godzimierzu" – koszt 260 000,00 zł. Również w październiku powinna nastąpić dostawa pojazdu asenizacyjnego do wywozu nieczystości z funkcją płukania o wartości 405 900,00 zł. 30 listopada, zgodnie z umową powinna zakończyć się termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzchowie. Wartość tego przedsięwzięcia to 1 515 000,00 zł. Na ukończeniu jest również budowa zaplecza boiska sportowego w Żółtnicy – 155 000,00 zł.

Do końca roku zostały jeszcze 4 miesiące i będzie to bez wątpienia bardzo intensywny okres w realizacji pozostałych inwestycji.

info: Anna Kapelska, UG Szczecinek

Komentarze (1)

gość 2017-09-12 14:14

Jak zawsze przedwyborcze pierdzielenie co dobrego zrobili. Niech alkoholizmem się zajmą, narkomanią, bezrobociem ...

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej:


UWAGA! Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Co to są pliki cookies?