Powybijane szyby, przewrócone przenośne toalety oraz potrącenie mężczyzny - tydzień straży miejskiej

  • KW
  • 2017-09-11 11:17:42
Powybijane szyby, przewrócone przenośne toalety oraz potrącenie mężczyzny - tydzień straży miejskiej
  • Foto: Straż Miejska Szczecinek

W okresie od 4.09.2017 r. do 10.09.2017 r. strażnicy podjęli 77 interwencji w stosunku do 88 osób. Za pomocą kamer monitoringu miejskiego operatorzy ujawnili 33 zdarzenia, z czego w 34 przypadkach interwencję podejmowali strażnicy miejscy.

Od początku roku szkolnego straż miejska wróciła na przejścia dla pieszych prowadzące do dwóch szkół. Strażnicy zabezpieczają bezpieczeństwo dzieci idących do szkół.

5.09.2017 ujawnienie porozbijanych szyb w przystanku komunikacji miejskiej przy ul. 28 Lutego.

9.09.2017 patologia zrobiła sobie zabawę z wywracania przenośnych toalet w Strefie Aktywnego Wypoczynku. Około godziny 17:30 operator klamer monitoringu wizyjnego zauważył przewrócenie toalety przez nieletniego. Zaobserwował również ucieczki sprawcy oraz dwóch pozostałych nieletnich, którzy byli z nim. Patrol wysłany na miejsce wylegitymował opisanych nieletnich. Wszyscy zostali zawróceni do przewróconej toalety, którą ustawili na swoim miejscu. Po oddaleniu się patrolu jeden z tych nieletnich, doskonale nam znany, myśląc że jest bezkarny z powrotem przewrócił tą samą toaletę. Patrol ponownie go ujął i ponownie musiał ją ustawić. Tym razem został przewieziony i oddany pod opiekę matce, jednak po około piętnastu minutach z powrotem był w mieście. Rano (10.09.2017) około godziny 7 toaleta nie spodobała się kolejnej grupie. Tym razem jeden z wracających z imprezy znowu ją wywrócił - interweniowała policja i znowu toaleta musiała być ustawiona na swoim miejscu. W stosunku do tej grupy około pół godziny wcześniej interwencję podejmowali strażnicy. Pomimo tego nic ich to nie nauczyło.

Kamery monitoringu wizyjnego codziennie ujawniają różnego rodzaju zdarzenia. W tym tygodniu oprócz opisanych zdarzeń były przypadki potrącenia mężczyzny, który wtargnął na jezdnię przez samochód, załatwianie potrzeb fizjologicznych na chodniku w centrum miasta czy rozbijanie butelek na jezdni. Wielu, najczęściej wcześniej ukaranych, bulwersuje się na podawane przez nas informacje o ukaraniu za spożywanie piwa w miejscach publicznych, ale te, zdawać by się mogło błahe zdarzenia, najczęściej mają swój dalszy ciąg w postaci zaśmiecania miejsc, nieobyczajnych wybryków, załatwiania potrzeb fizjologicznych, niszczenia mienia, rozbijania butelek czy zakłócania spokoju i porządku publicznego. Taki zakaz został wprowadzony ustawą o wychowaniu w trzeźwości.  

10.09.2017 strażniczka brała udział w organizacji gier i zabaw dla dzieci przekazując treści na temat zachowania bezpieczeństwa podczas Maratonu Rowerowego MTB organizowanego przez Stowarzyszenie Rowerowy Szczecinek.

info: Grzegorz Grondys, Komendant Straży Miejskiej w Szczecinku.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: