W dwa miesiące 280 interwencji ws. spożywania alkoholu na świeżym powietrzu

  • KW
  • 2017-08-28 10:05:34
W dwa miesiące 280 interwencji ws. spożywania alkoholu na świeżym powietrzu
  • Foto: Straż Miejska Szczecinek

Pogoda w kończące się właśnie wakacje nie dopisała, jednak chłód i deszcz nie przeszkadzają miłośnikom picia na świeżym powietrzu, którzy spożywają napoje alkoholowe w miejscach objętych zakazami. Tylko od 1 lipca strażnicy podejmowali interwencje w stosunku do osób spożywających alkohol aż 280 razy.

Miejscami, gdzie najczęściej strażnicy interweniowali wobec osób spożywających alkohol jest niezmiennie deptak przy dworcu PKP chociaż w porównaniu z ubiegłym rokiem jest tam o wiele mniej interwencji. Jak podaje Straż Miejska w Szczecinku, kolejnym takim miejscem jest Strefa Aktywnego Wypoczynku przy ul. Kopernika. Miejsca te są dozorowane przez monitoring miejski oraz patrole strażników miejskich.

Na uwagę zasługuje fakt, iż coraz częściej sami mieszkańcy zgłaszają strażnikom takie wykroczeniach. Sprzeciw zgłaszających wzbudzają uaktywniające się po spożyciu nadmiernej ilości napojów alkoholowych zachowania takie jak: zaśmiecanie miejsc publicznych, zakłócanie spokoju publicznego czy też używanie słów uważanych za nieprzyzwoite.

Straż Miejska przypomina, że:

Zgodnie z art. 431. 1. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny.

Ust. 2 Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne.

Ust. 3 W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy.

Zgodnie z art. 145 kodeksu wykroczeń:

Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Zgodnie z art. 141 kodeksu wykroczeń:

Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany.

W dwa miesiące 280 interwencji ws. spożywania alkoholu na świeżym powietrzu

Komentarze (1)

Bobby 2017-08-28 11:37

A ja przypominam Straży Miejskiej o art. 64 paragraf 2 kodeksu wykroczeń: "kto będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem nieruchomości podlega karze grzywny do 250 złotych. Co w tym temacie robi Straż Miejska? Nic. Powiecie toż to bzdura, dla mnie bzdurą jest karanie za picie piwa na powietrzu.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: