Siłacze w Radwankach odnalezieni

  • KW
  • 2017-08-28 09:53:39
Siłacze w Radwankach odnalezieni
  • Foto: UMiG Bobolice

W sierpniu br. w Radwankach został zamontowany element wyposażenia siłowni zewnętrznej. Grupa nieformalna pod przewodnictwem sołtysa i społeczności lokalnej realizowała projekt pt. „Siłacze w Radwankach – wyposażenie siłowni zewnętrznej i organizacja Festynu”, dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Społecznik.

Na istniejącym placu zabaw został zakupiony i zamontowany element siłowni zewnętrznej - drabinka + pylon + podciąg nóg. W realizację przedsięwzięcia włączyła się społeczność lokalna – najpierw przygotowując teren pod montaż elementu wyposażenia siłowni zewnętrznej, później organizując festyn – zabawę integracyjną dla dzieci i dorosłych.

12 sierpnia odbyła się zabawa integracyjna pod hasłem „Siłacze w Radwankach”. Społeczność lokalna Radwanek swoim własnym nakładem i pozyskując środki od sponsorów zorganizowała poczęstunek, zabawy i mnóstwo atrakcji dla dzieci i nie tylko. Podsumowując – cel projektu został osiągnięty - zagospodarowanie terenu wpłynęło na ożywienie wspólnych więzi społeczeństwa i wzmocniło ich aktywizację.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: