Już dziś sesja Rady Miasta Szczecinek. Oglądaj na żywo w TV Gawex!

  • KW
  • 2017-08-28 07:35:44
Już dziś sesja Rady Miasta Szczecinek. Oglądaj na żywo w TV Gawex!
  • Foto: TV Gawex

Już dziś (28.08) o godzinie 9:00 odbędzie się sesja Rady Miasta Szczecinek. Zapraszamy Państwa do oglądania obrad na żywo w TV GAWEX. Porządek poniedziałkowego spotkania przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z sesji: z dnia 10.07.2017r., z dnia 21.07.2017r. oraz z dnia 10.08.2017r.
3. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2017 rok.
4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2017-2025.
5. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
6. Uchwała w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Szczecinku.
7. Uchwała  w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Szczecinku w ośmioletnią Szkołę  Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Szczecinku.
8. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Armii Krajowej  w Szczecinku w ośmioletnią Szkołę  Podstawową nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinku.
9. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Integracyjnej Szkoły Podstawowej funkcjonującej w Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku w ośmioletnią Szkołę  Podstawową nr 5  w Szczecinku.
10. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Szczecinku w ośmioletnią Szkołę  Podstawową nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Szczecinku.
11. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Noblistów Polskich w Szczecinku w ośmioletnią Szkołę  Podstawową nr 7 im. Noblistów Polskich w Szczecinku.
12. Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy w Szczecinku. (28-go Lutego)
13. Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy w Szczecinku. (Leona Kruczkowskiego)
14. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku Pani A. T. o ufundowanie tablicy upamiętniającej Wiesława Adamskiego.
15. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek.
16. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana Z.D.
17. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczecinek.
18. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek.
19. Zapytania radnych.
20.  Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: