W bursie szkolnej przy CEEiRJ zamieszka 31 uczniów

  • KW
  • 2017-08-09 14:30:36
W bursie szkolnej przy CEEiRJ zamieszka 31 uczniów
  • Foto: TV Gawex

Punktem otwierającym dzisiejsze (09.08) posiedzenie Zarządu Powiatu Szczecineckiego był ten poświęcony finansom i edukacji. W dalszej kolejności zajęto się sprawą szczecineckiej bursy przy CEEiRJ, gdzie zakwaterowanie znajdzie 31 uczniów, oraz ustalono kwoty za czarterowanie jachtów.

Członkowie Zarządu zdecydowali m.in. o zwiększeniu w budżecie środków finansowych, z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla szkół niepublicznych z rezerwy oświatowej. Następstwem tej decyzji była jedyna podjęta tego dnia uchwała, w sprawie przeniesienia wydatków z rezerw budżetowych. W jej wyniku środki w wysokości 28.618,00 zł zostały przesunięte z działu „Różne rozliczenia” do działu „Oświata i wychowanie”.

Następnie zarząd na wniosek dyrektora Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior - Zespołu Placówek Oświatowych w Szczecinku, zatwierdził liczbę wychowanków, którzy od września zostaną zakwaterowani w Bursie Szkolnej Nr 2. Ostatecznie uzgodniono, że będzie to 31 uczniów. Przypomnijmy, iż nabór do bursy prowadzony był według ścisłych kryteriów. Kandydat musiał być uczniem I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w Szczecinku, rozpocząć naukę w klasie pierwszej i być zameldowanym poza terenem powiatu szczecineckiego - informuje Piotr Rozmus, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

Członkowie Zarządu wyrazili również zgodę na wprowadzenie zaproponowanych przez dyrektora CEEiRJ kwot za czarterowanie dwóch jachtów żaglowych klasy OMEGA. Ustalono iż koszt jednej godziny czarteru jachtu wyniesie 15,00 zł netto (18,45 zł brutto), natomiast całodniowy wynajem jednostki wyceniono na kwotę  100,00 zł netto (123,00 zł brutto). Warto dodać, iż każdy zainteresowany czarterowaniem jachtów będzie musiał posiadać co najmniej patent żeglarza jachtowego - zaznacza P. Rozmus.

Na zakończenie członkowie zarządu zatwierdzili wyniki postępowania w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do projektów współfinansowanych ze środków europejskich lub innych programów.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: