Szczecinecki Kontrakt Samorządowy za 26 milionów złotych wchodzi w stan realizacji

  • KW
  • 2017-07-28 13:15:54
Szczecinecki Kontrakt Samorządowy za 26 milionów złotych wchodzi w stan realizacji
  • Foto: TV Gawex

Priorytetowe dla Ziemi Szczecineckiej projekty w zakresie rozwoju rynku pracy, edukacji i infrastruktury turystycznej wchodzą w stan realizacji. Przedsięwzięcia wsparte środkami Regionalnego Programu Operacyjnego zapisano w ponadgminnym porozumieniu tzw. Kontrakcie Samorządowym. Podpisanie umów z beneficjentami odbyło się w piątek, 28 lipca 2017 roku w Szczecinku. Władze samorządu województwa reprezentował wicemarszałek Tomasz Sobieraj.

Kontrakt Samorządowy dla powiatu szczecineckiego był pierwszym, jaki podpisano na Pomorzu Zachodnim. Pod koniec kwietnia 2016 roku 7 samorządów: Powiat Szczecinecki, Miasto Szczecinek oraz Gminy: Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo, Grzmiąca i Szczecinek parafowały z marszałkiem Olgierdem Geblewiczem wspólny dokument. Następnie przedstawiły gotowe projekty, które po weryfikacji stały się podstawą do podpisania umów. Wartość zaprezentowanych ostatecznie przez szczecineckich samorządowców 12 inicjatyw sięga ponad 26 mln zł, z czego 20,2 mln zł to fundusze unijne.

Samorządy postawiły na wzmocnienie strefy gospodarczej, rozwój edukacji zawodowej oraz infrastrukturę transportową i turystyczną. Dzięki nim np. w Szczecinku powstanie ponad 7 km tras rowerowych, zmodernizowanych zostanie prawie 740 punktów oświetlenia ulicznego, nowe wiaty przystankowe wzbogacą się o 26 urządzeń wyposażonych w system informacji pasażerskiej, a rozbudowa i zakup sprzętu w Centrum Innowacji i Praktyk Zawodowych otworzy dodatkowe możliwości dla tych, którzy chcą zdobyć zawód w sektorze drzewnym, budowlanym i mechanicznym. Projekty zostały wsparte ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dziś parafowanych zostało 9 umów. 5 z EFRR i 4 z EFS.
1/ Powiat Szczecinecki – „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej poprzez rozbudowę Centrum Innowacji i Praktyk Zawodowych z ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodów w sektorach: drzewnym, budowlanym i mechanicznym w Szczecinku” – koszt całkowity: 4,9 mln zł, wsparcie: ponad 4,1 mln zł,
2/ Powiat Szczecinecki – „Dobry klimat dla zawodowców - wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Szczecineckiego” – koszt całkowity: 3,8 mln zł, wsparcie ponad 3,4 mln zł,
3/ Powiat Szczecinecki – „Mówię bez słów - wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się uczniów z upośledzeniem umysłowym niemówiących lub posługujących się mową w ograniczonym stopniu” – koszt całkowity: 521 tys. zł, wsparcie: 450 tys. zł,
4/ Powiat Szczecinecki – „Szczecinecki eksperyment – zakup wyposażenia do Ośrodka Popularyzującego Naukę w Szczecinku” – koszt całkowity: 2,4 mln zł, wsparcie: 2 mln zł,
5/ Miasto Szczecinek – „Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności” – koszt całkowity: 2,5 mln zł, wsparcie: ponad 2 mln zł,
6/ Miasto Szczecinek – „Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół
w mieście Szczecinek" – koszt całkowity: 3,5 mln zł, wsparcie: ponad 1,5 mln zł,
7/ Miasto Szczecinek – „Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz
z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku” – koszt całkowity: 1,8 mln zł, wsparcie ponad 1,5 mln zł.
8/ Gmina Biały Bór – „Organizacja zajęć dodatkowych i doposażenie bazy dydaktycznej dla uczniów
na terenie Gminy Biały Bór” – koszt całkowity: 229 tys. zł, wsparcie 188 tys. zł,
9/ Gmina Barwice – „Szkoła nauki, przygody i współpracy” – koszt całkowity: 960 tys. zł, wsparcie: 829 tys. zł.

Do podpisania przewidziano jeszcze dwie umowy. To projekty Gminy Barwice na budowę dróg rowerowych po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój-Barwice (koszt całkowity: 3,3 mln zł, wsparcie: 1,6 mln zł) i budowę przystanku autobusowego (koszt całkowity: 443 tys. zł, wsparcie: 376 tys. zł). Beneficjent kompletuje aktualnie niezbędną dokumentację. Kilka dni temu zaś zawarto porozumienie z Gminą Szczecinek dotyczące realizacji przedsięwzięcia pn. „Inwestujemy w wykształcenie dzieci i młodzieży - podnoszenie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Szczecinek” (koszt całkowity 2,2 mln zł, wsparcie: ponad 1,9 mln zł).

Idea Kontraktów Samorządowych jest autorskim projektem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Zakłada ona realizację powiązanych ze sobą inwestycji opartych o mocne strony lokalnych samorządów z obszaru minimum 3 gmin. W wyniku konkursu udało się wybrać 6 takich KS-ów, dla których Marszałek Województwa zarezerwował ponad 130 mln zł. Dotąd podpisano już Kontrakty dla Ziemi Goleniowskiej i Pyrzyckiej. Kolejne parafowane zostaną niebawem. Będą to: „Strefa Centralna” dla powiatów: łobeskiego, drawskiego i świdwińskiego, „Metalowa Dźwignia Regionu” uwzględniająca Ziemię Wałecką oraz Lider Pojezierzy dla Barlinka i okolic.

info: Rzecznik Prasowy Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: