Nadzwyczajne spotkanie szczecineckich radnych powiatowych

  • KW
  • 2017-07-27 14:32:58
Nadzwyczajne spotkanie szczecineckich radnych powiatowych
  • Foto: Piotr Rozmus, Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Dzisiejsza (27.07) nadzwyczajna sesja Rady Powiatu odbyła się w iście ekspresowym tempie. Radni spotkali się, aby podjąć kilka uchwał dotyczących finansów. Starosta Krzysztof Lis na samym początku przedstawił szczegóły dotyczące każdej z nich.

Jak podaje Piotr Rozmus, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Szczecinku, już jutro (28.07) w obecności marszałka Tomasza Sobieraja samorząd powiatowy podpisze umowy na realizację czterech zadań w ramach Kontraktu Samorządowego. Jednym z nich jest  „Szczecinecki eksperyment”, który przewiduje zakup wyposażenia do Ośrodka Popularyzującego Naukę w Szczecinku. Rzeczony ośrodek będzie funkcjonował pod egidą Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior – Zespół Placówek Oświatowych, natomiast specjalistyczne pracownie, stanowiące esencję inwestycji, zostaną zlokalizowane zarówno na terenie centrum, jak i Zespołu Szkół Technicznych.

W ramach projektu powstanie między innymi specjalistyczne laboratorium analityczne, sala Odnawialnych Źródeł Energii, sala programowania i obróbki metali wraz z drukarką 3D oraz sala doświadczalna nierozłączonego łączenia metali wraz z robotem spawalniczym – przypomniał Starosta. Chcemy, aby nasi uczniowie uczyli się przy wykorzystywaniu najnowocześniejszych technologii (…).

Starosta wyjaśnił, że wspomniane zadanie miało zostać zrealizowane w ramach Kontraktu Samorządowego jeszcze w tym roku. Niestety przez pewne opóźnienia proceduralne okazało się to niemożliwe i zadecydowano o zmianie terminu sfinalizowania projektu, który ostatecznie zakończy się już w roku 2018.  Wspomniane zmiany wymusiły konieczność wpisania zadania do „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2017-2020”. Starosta poinformował również, że środki w wysokości 302.814,60 zł przewidziane na realizację zadania zostaną przesunięte na budowę infrastruktury drogowej. 219.450,00 zł zostanie przeznaczone na realizację II etapu przebudowy drogi łączącej Szczecinek z Mosiną, a pozostałe 83.364,89 zł zasili pulę środków przeznaczonych na remont ulicy Koszalińskiej.

W części uchwałodawczej radni podjęli następujące uchwały:

  •     o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2017-2020”;
  •     o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2017;
  •     w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2017 – 2028;
  •     zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2017 r., na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych  zaplanowanych do realizacji  w 2017 r.

info: P. Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: