Wojsko wezwało rezerwistów z powiatu szczecineckiego na ćwiczenia

  • KW
  • 2017-07-26 14:12:56
Wojsko wezwało rezerwistów z powiatu szczecineckiego na ćwiczenia
  • Foto: 2 Brygada Zmechanizowana Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu

Od kilku lat Wojsko Polskie regularnie upomina się o rezerwistów w celu odświeżenia i przypomnienia im podstawowych zasad obronności. Na początku września odbędą się ćwiczenia wojskowe w 2 Brygadzie Zmechanizowanej w Złocieńcu, które potrwają miesiąc. Z powiatu szczecineckiego, drawskiego oraz wałeckiego karty powołania w kamasze dostało około 500 rezerwistów.

Powrót do obowiązkowej formy ćwiczeń żołnierzy rezerwy to planowe działanie mające na celu utrzymanie zdolności obronnych państwa. Wynika to z konieczności utrzymania na właściwym poziomie wyszkolenia obywateli planowanych do realizacji zadań, w ramach reakcji na ewentualne zagrożenia (militarne i niemilitarne) kraju. Odbywanie obowiązkowych ćwiczeń wojskowych umożliwi przeszkalanie żołnierzy rezerwy na nowym sprzęcie wdrażanym do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach profesjonalizacji oraz utrzymywanie przez żołnierzy rezerwy na właściwym poziomie nabytych już umiejętności i kwalifikacji. Już na początku września odbędą się ćwiczenia wojskowe, na które powołanie dostało około 500 żołnierzy rezerwy z terenu trzech powiatów - szczecineckiego, drawskiego oraz wałeckiego.

Często zdarza się jednak tak, że osoby dostające kartę powołania nie mogą wziąć udziału w ćwiczeniach wojskowych. Zgodnie z pouczeniem mają oni możliwość odwołania się. Każdy otrzymując kartę powołania z WKU, ma prawo odwołania się do szefa sztabu w Szczecinie. Prawda jest taka, że bardzo dużo żołnierzy rezerwy odwołuje się z różnych powodów - rodzinnych, zawodowych czy wyjazdu za granicę - mówi nam ppłk. Jacek Papiewski, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Szczecinku i zaznacza, że aktualnie na około 150 mieszkańców Szczecinka i gminy Szczecinek powołanych na ćwiczenia jesienne w Złocieńcu, około 100 odwołań zostało rozpatrzonych pozytywnie.  

W ćwiczeniach mogą wziąć udział również ochotnicy, którzy powinni kontaktować się z Wojskową Komendą Uzupełnień w Szczecinku. Środki finansowe na zabezpieczenie realizacji ćwiczeń wojskowych są planowane w budżecie resortu obrony narodowej na każdy rok kalendarzowy. Dodatkowo pracodawca może (na własny koszt) wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy. Natomiast żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywanych w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Komentarze (1)

rezerwista 2017-07-26 18:04

Do woja marsz do woja.....

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: