Nadzwyczajna sesja w mieście o in vitro

  • KW
  • 2017-07-21 09:39:28
Nadzwyczajna sesja w mieście o in vitro
  • Foto: TV Gawex

W piątek (21.07) o godzinie 8:15 odbyła się w szczecineckim ratuszu nadzwyczajna sesja Rady Miasta w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn.: „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Szczecinek na lata 2017 – 2019”.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, po analizie programu przyjętego na sesji Rady Miasta Szczecinek w dniu 10 lipca 2017 r. stwierdzono, że nie zawiera on wszystkich sugestii zaproponowanych przez prof. dr hab. n. med. Sławomira Wołczyńskiego, m.in. dotyczących procentowej wysokości dofinansowania kosztów, tj. do 80 %, a nie do 100%, jak zapisano w uchwale Nr XLV/385/2017 z 10 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn.: "Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Szczecinek na lata 2017-2019". Projekt programu uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Przedmiotem opiniowania przez agencję był projekt programu określający wysokość dofinansowania do 80%.

Ostatecznie uchwała została przyjęta 11 głosami ''za'' oraz 3 ''przeciw''.

Przypomnijmy, w latach 2013 – 2016 na terenie całego kraju funkcjonował Narodowy Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego realizowany ze środków Ministerstwa Zdrowia i adresowany do wszystkich niepłodnych par spełniających wyżej opisane kryteria. Wskutek zakończenia realizacji tego Programu w czerwcu 2016 r. osoby niepłodne zostały pozbawione finansowego wsparcia w leczeniu niepłodności metodami wspomaganego rozrodu. Celem głównym realizacji programu zdrowotnego „Dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Szczecinek w latach 2017-2019” jest osiągnięcie korzystnych trendów demograficznych w populacji mieszkańców Szczecinka poprzez zapewnienie leczenia niepłodności metodami wspomaganego rozrodu parom zamieszkałym na terenie Miasta Szczecinek, u których stwierdzono niepłodność kobiety i/lub mężczyzny i wyczerpały się inne możliwości jej leczenia lub nie istnieją inne metody jej leczenia. Cele Programu obejmują więc przede wszystkim utrzymanie finansowej dostępności metod wspomaganego rozrodu w sytuacji wygaszenia ogólnopolskiego programu refundacyjnego, jak również obniżenie liczby par bezdzietnych w populacji Szczecinka oraz poprawę trendów demograficznych poprzez zastosowanie metod o najwyższej skuteczności udokumentowanej badaniami naukowymi (tj. IVF, IVF ISCI).

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: