Strategia Rozwoju Zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego jednogłośnie zaakceptowana

  • Redakcja TV Gawex
  • 2017-07-04 15:15:55
Strategia Rozwoju Zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego jednogłośnie zaakceptowana
  • Foto: P.Rozmus

Rada ds. Strategii Rozwoju Zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego przyjęła bazowy dokument dotyczący jego funkcjonowania. Dzisiaj (04.07) po raz pierwszy obradowała Rada ds. Strategii Rozwoju Zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego. Jest to organ doradczy, wspierający Radę Zamiejscowego Wydziału Drzewnego Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku.

Celem działania Rady ds. Strategii Rozwoju Wydziału jest dbałość o zgodność kierunków działania Wydziału z potrzebami regionu oraz przemysłu, dbałość o wysoką jakość procesu kształcenia na Wydziale Przemysłu Drzewnego, tworzenie warunków do ścisłej współpracy studentów środowiska naukowego i dydaktycznego Wydziału z przedsiębiorcami, władzami regionu oraz innymi podmiotami związanymi z rozwojem przemysłowym i kulturowym regionu. Członkowie rady, której przewodził dziekan dr hab. inż. Dariusz Tomkiewicz  spotkali się w Kronospan Design Center. W jej skład oprócz reprezentantów środowiska akademickiego wchodzą również przedstawiciele zakładów przemysłowych (ściśle współpracujących z firmą Kronospan w ramach Szczecineckiego Klastra Meblowego), władz samorządu powiatu szczecineckiego, miasta Szczecinek oraz przewodniczący samorządu studenckiego. Z ramienia samorządu powiatu szczecineckiego w rzeczonej Radzie zasiedli: starosta szczecinecki Krzysztof Lis, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Wiesław Kosmala oraz dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Zofia Kosicka.  Podczas posiedzenia szczegółową Strategię Rozwoju Zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego 2017 – 2020 przedstawił przewodniczący dziekan dr hab. inż. Dariusz Tomkiewicz. Tuż po zakończonym wykładzie członkowie Rady mogli podzielić się swoimi uwagami i spostrzeżeniami na jej temat. 
Powinniśmy doprecyzować pytania: Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy i w jakim obszarze chcemy działać? – mówił Starosta Krzysztof Lis, który na wstępie zaznaczył, że w jego opinii Strategia powinna przybrać formę długofalową 2017 – 2030.  – Czy Wydział ma edukować studentów z terenu powiatu, a w konsekwencji odpowiadać na zapotrzebowanie lokalnych podmiotów gospodarczych, czy też zaspokajać potrzeby subregionu? Jeśli mówimy o drugiej opcji, to przecież graniczymy z województwem pomorskim i wielkopolskim, a w obszarze naszego zainteresowania znajdują się powiaty: koszaliński, świdwiński, drawski, wałecki oraz człuchowski (…) 
Starosta wyraził przekonanie, ze Rada powinna poszukać partnerów wśród szkół średnich sąsiednich powiatów, których poszczególne klasy mogłyby - podobnie jak kierunek technik technologii drewna w ZS nr 5 - stać się klasami patronackimi, ściśle związanymi z przemysłem drzewnym.
(…) Nasz potencjał jest ogromny – kontynuował Starosta. – Ale za chwilę może okazać się, że analogiczny potencjał może zaistnieć w Złocieńcu, Drawsku czy Wałczu. Jeśli tak, to naszym zadaniem jako Rady ds. Strategii Rozwoju, jest aby ten Wydział bazował również na studentach z terenów innych powiatów.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Wiesław Kosmala złożył deklarację chęci współpracy z Zamiejscowym Wydziałem Przemysłu Drzewnego po przez możliwość  skorzystania ze środków przeznaczonych na szkolenia. 
Na koniec posiedzenia odbyło się głosowanie w wyniku, którego Strategia Rozwoju Zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego została zaakceptowana przez wszystkich członków Rady.

 

Info:P.Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: