Nowa sieć szkół - w Szczecinku bez większych rewolucji

  • Redakcja TV Gawex
  • 2017-06-28 15:40:44
Nowa sieć szkół - w Szczecinku bez większych rewolucji
  • Foto: TV Gawex

Nowa reforma oświaty od samego początku wzbudzała ogrom emocji. Jej przeciwnicy wielokrotnie podkreślali, że konsekwencje związane z nową ustawą będą bardzo brzemienne w skutkach nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim dla nauczycieli, którzy w ferworze zmian mogliby utracić zatrudnienie. Na szczęście już dziś wiadomo, że w naszym mieście żadna z tych prognoz nie będzie miała miejsca.

Nowa reforma oświaty to drażliwy temat, który wzbudzał spore emocje, zwłaszcza w środowiskach nauczycielskich. Przez ostatnich kilka miesięcy w całym kraju podejmowano próby powstrzymania realizacji tego pomysłu. Ostatecznie, prezydent nową ustawę podpisał, a samorządy dostały określony czas na przygotowanie się do nowych zmian, które będą już obowiązywać od roku szkolnego 2017/2018. Strachu było co niemiara, jednak ostatecznie udało się wypracować optymalne rozwiązanie. Zgodnie z podjętą przez Radę Miasta Szczecinka uchwałą intencyjną od 1 września 2017 roku krajobraz edukacyjny w naszym mieście będzie się przedstawiał następująco: wszystkie szkoły podstawowe, które do tej pory funkcjonowały na terenie Szczecinka ze szkół 6-letnich, staną się szkołami 8-letnimi.  

„Nie ma tutaj żadnej wielkiej rewolucji może z kilkoma wyjątkami. Szkoła Podstawowa nr 1 funkcjonować będzie w ramach tego samego obwodu co do tej pory. Oczywiście zostaje przekształcona ze szkoły 6-letniej w 8-letnią. Następnie Szkoła Podstawowa nr 4 również będzie funkcjonować jak dotychczas, z tymże jej obwód został troszeczkę skorygowany. Obwody dla poszczególnych placówek edukacyjnych naszego miasta znajdą Państwo na stronie internetowej Komunalnego Centrum Usług Wspólnych, w zakładce „lokalne prawo oświatowe”. Tam można sprawdzić dokładnie jakie ulice naszego miasta wchodzą w skład poszczególnych obwodów edukacyjnych.”  - powiedział w rozmowie z nami Tomasz Czuk, dyrektor KCUW w Szczecinku.

W kwestii Szkoły Podstawowej nr 4 niedawno pojawiły się plotki jakoby miałaby być rzekomo rozwiązana. W tej sprawie napływały również zapytania do naszej redakcji. Informację tę stanowczo zdementował Tomasz Czuk, dyrektor Komunalnego Centrum Usług Wspólnych „To jest typowy przykład  kolejnego takiego fake niusa. Być może jest to pokłosie pewnej dyskusji, która przetoczyła się podczas obrad Miejskiej Rady Oświaty kilka miesięcy temu kiedy rozpatrywaliśmy i analizowaliśmy prognozy demograficzne dla naszego miasta. Wtedy rzeczywiście padały różne stwierdzenia m.in. również o tym czy nie trzeba będzie zmienić ilości szkół podstawowych w naszym mieście. Niemniej jednak pragnę wszystkich Państwa uspokoić, że w chwili obecnej nie ma najmniejszej dyskusji w tej sprawie i tak naprawdę nigdy nie było jeśli chodzi  o rzekomą  likwidację Szkoły Podstawowej nr 4.  SP 4 jest placówką oświatową, dla której istnieje konkretny obwód, ma się dobrze, przeprowadzona została rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 więc nie ma najmniejszych powodów do niepokoju i trudno mi w tej chwili wyjaśnić w racjonalny sposób skąd biorą się takie pogłoski.”  - uspokaja nasz rozmówca.

Szkoła Podstawowa nr 6 podobnie również będzie funkcjonować jak dotychczas, z tymże z pewnymi zmianami administracyjnymi. W jej struktury zostanie włączone dotychczasowe Gimnazjum nr 1, które było jedynym gimnazjum funkcjonującym w odrębnym obwodzie i osobnym budynku administracyjnym. Reasumując, powstanie jedna szkoła podstawowa funkcjonująca w dwóch budynkach. Klasy od 0 do 4 będą mieściły się na ul. Kopernika, natomiast klasy 5-8 na ul. Armii Krajowej w budynku dawnego gimnazjum. Tu warto zaznaczyć, że oba te budynki oddalone są od siebie zaledwie o 350 metrów. Dodatkowo każdy z tych budynków wyposażony jest w infrastrukturę sportową tak więc wszelkie obawy dotyczące zajęć sportowych są bezzasadne. Jak zapewnił Tomasz Czuk, odrębne budynki nie mają najmniejszego uszczerbku dla poziomu świadczonych usług edukacyjnych, tak więc wszyscy rodzice, którzy niepokoili się o tę kwestię mogą spać spokojnie. Jeśli chodzi o sprawy administracyjne to tu również nie będzie najmniejszego problemu.

"Przepisy prawa oświatowego mówią, że placówka oświatowa, która powstaje w wyniku fuzji gimnazjum (czyli włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej) będzie miała też wicedyrektorów. I tutaj nie ma najmniejszych kłopotów kadrowych ponieważ wszyscy pracownicy likwidowanej placówki z mocy prawa stają się pracownikami szkoły podstawowej. Tak więc przykładowo dyrektor likwidowanego gimnazjum staje się wicedyrektorem szkoły podstawowej i tutaj już kompetencje są podzielone między dyrektora i wicedyrektora. Więc w przypadku szkół, które funkcjonują w dwóch budynkach łatwo jest zorganizować pracę nie tylko personelu pedagogicznego ale również pracowników administracji obsługi" - mówi T.Czuk.

Szkoła Podstawowa nr 7 również będzie funkcjonować w ramach tego samego obwodu. Gimnazjum nr 3 zostanie włączone w struktury organizacyjne SP 7, co jest logicznym ciągiem zdarzeń, gdyż obie placówki funkcjonują w jednym budynku. Gimnazjum nr 2 działające w Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego również zostanie włączone w struktury istniejącej tam Integracyjnej Szkoły Podstawowej. Jednak placówka dalej pozostanie Zespołem Szkół, gdyż będzie znajdowała się tam Szkoła Podstawowa nr 5 (powrót do starego nazewnictwa) oraz Gimnazjum dla Dorosłych, które będzie działało do 31 sierpnia 2019 roku, a więc do momentu jego wygaszenia.  Kolejna kwestia związana z nową siecią szkół dotyczy zatrudnienia. Już dziś wiadomo, że w Szczecinku prognozy o zwolnieniach nauczycieli były mocno chybione.
"W Szczecinku zrobiliśmy wszystko aby skutki wprowadzanej reformy w jak najmniejszym stopniu odbiły się rykoszetem zarówno dla naszych dzieci i młodzieży jak również dla pracowników pedagogicznych i administracyjnych. Tutaj mogę tylko powtórzyć za Panem Burmistrzem, to co on już powiedział, że nie ma w Szczecinku żadnych zwolnień nauczycieli. Jeśli chodzi o etaty udało nam się utrzymać taki stan posiadaniaco do tej pory. Co więcej, w kilku przypadkach niektóre placówki oświatowe będą potrzebowały dodatkowych rąk do pracy co mnie bardzo cieszy, bo myślę, że taki zastrzyk świeżej krwi w szczecineckich placówkach oświatowych na pewno się przyda"  - zapewnia Tomasz Czuk.

Jak podkreślił Tomasz Czuk, nowa sieć szkół to praca całego środowiska związana ze szczecinecką oświatą. Warto przypomnieć, iż na wniosek burmistrza miasta została powołana Miejska Rada Oświaty, która brała aktywny udział w tworzeniu koncepcji sieci szkół. „Z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim uczestnikom tych naszych spotkań edukacyjnych, które przyczyniły się m.in. do tego że w zasadzie bezkonfliktowo udało nam się przejść przez ten decydujący moment o kształcie naszej lokalnej oświaty.” - kończy nasz rozmówca.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: