70-lecie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kłaninie (gm. Bobolice)

  • KW
  • 2017-06-19 11:48:47
70-lecie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kłaninie (gm. Bobolice)
  • Foto: UM Bobolice

Jubileusz 70-lecia Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kłaninie obchodzono w dniu 9 czerwca 2017r. Uroczystości odbyły się na terenie szkoły oraz w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kłaninie.

Mszę świętą w intencji byłych i obecnych uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły celebrował ksiądz proboszcz Mariusz Kałas.Przybyłych gości w progach szkoły, zgodnie z tradycją Akademii Pana Kleksa, powitano kostką czekolady. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Pan Robert Stępień Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty, Pani Mieczysława Brzoza  Burmistrz Bobolic, Pan Ireneusz Bednarczyk Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bobolicach, Pani Zofia Kęcel i Pan Mariusz Walaszczyk Radni Rady Miejskiej w Bobolicach, Pani Grażyna Sikorska, Pani Renata Kowalska, Pani Iwona Golas, Pani Teresa Halasz, Pan Dariusz Michalak, Pan Andrzej Niemczewski, Pan Paweł Osowski - Dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy Bobolice, Pan Stanisław Babiński Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Postresocjalizacyjnego w Darżewie, Pan Leszek Karbowski Dyrektor ZUKiO w Bobolicach, por. Marek Dankowski Zastępca Dyrektora Zakłady Karnego w Starem Bornem, Pan Witold Sikorski Prezes Oddziału ZNP w Bobolicach, Pani Agnieszka Nowicka funkcjonariusz Straży Miejskiej w Bobolicach, Pan Marek Surus Leśniczy Leśnictwa Wrzosowiec, Pani Barbara Paczkowska Sołtys Sołectwa Kłanino, Pani Joanna Tomczak Sołtys Sołectwa Ubiedrze, Pani Jadwiga Glaser, Pan Juliusz Glaser oraz Pan Józef Wołowski - byli dyrektorzy szkoły, Pan Robert Łukawski i Pan Marek Posełkiewicz – Sponsorzy, Pani Teresa Niwińska, Pani Krystyna Wejnerowska oraz Pan Józef Wojciechowski - emerytowani pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice, absolwenci oraz mieszkańcy Kłanina. Chwilą ciszy uczczono pamięć nieżyjących pedagogów, absolwentów i pracowników szkoły.

W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor Ludmiła Posełkiewicz podziękowała zebranym gościom, sponsorom oraz wszystkim przyjaciołom szkoły za pomoc i zaangażowanie w życie społeczności szkolnej. Pani Małgorzata Bielecka – nauczycielka, Patrycja Łukawska – absolwentka oraz uczennica Maja Tybulewicz przedstawiły dzieje naszej placówki. Dużo ciepłych słów, życzeń i gratulacji przekazali m.in. Pan Robert Stępień Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty, Pani Mieczysława Brzoza  Burmistrz Bobolic, Pani Jagna Paczkowska Przewodnicząca Rady Rodziców oraz kolega Marcel Walaszczyk przewodniczący samorządu uczniowskiego.

Punktem kulminacyjnym obchodów był program artystyczny przygotowany przez uczniów, nauczycieli, rodziców oraz absolwentów. W humorystyczny i nowoczesny sposób zademonstrowali utwory patrona Jana Brzechwy. Wiele wspomnień i wzruszeń towarzyszyło zwiedzaniu przygotowanych wystaw oraz przeglądaniu zapisków z kronik szkolnych. Dla wszystkich przybyłych przygotowano poczęstunek. Patronat honorowy nad uroczystościami obchodów 70-lecia Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kłaninie objęła Pani Mieczysława Brzoza Burmistrz Bobolic.

info: UM Bobolice

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: