Nowe zasady wycinki drzew od 16 czerwca br.

  • KW
  • 2017-06-14 12:48:01
Nowe zasady wycinki drzew od 16 czerwca br.
  • Foto: TV Gawex

Już za kilka dni, dokładnie 16 czerwca, w życie wejdzie kolejna nowelizacji Ustawy o Ochronie Przyrody. Jedna z kluczowych zmian dotyczy osób fizycznych planujących usunięcie drzew ze swojej posesji.

Od piątku właściciel nieruchomości będzie obowiązany dokonać zgłoszenia usunięcia drzewa, jeśli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza :
1)    80 cm-w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
2)    65 cm- w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego;
3)    50 cm- w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W Szczecinku zgłoszenia należy dokonać w Referacie Ochrony Środowiska UM. Powinno ono zawierać:
- imię nazwisko wnioskodawcy;
- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte;
- rysunek albo mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Inspektorzy UM Szczecinek w ciągu 21 dni od zgłoszenia dokonają oględzin, następnie będą mieli 14 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu, co do wycięcia drzewa. Jeśli sprzeciw nie zostanie zgłoszony, to właściciel nieruchomości może przystąpić do wycinki. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin wycinka może nastąpić dopiero po ponownym zgłoszeniu. Co ważne, na terenie, z którego zostało usunięte drzewo w ciągu 5 lat nie będzie można prowadzić działalności gospodarczej. W przeciwnym razie będzie trzeba ponieść stosowną opłatę - wyjaśnia Mateusz Ludewicz, rzecznik prasowy szczecineckiego ratusza.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących znowelizowanej ustawy prosimy o kontakt z inspektorami Referatu Ochrony Środowiska UM Szczecinek, tel.: 94 374 02 34.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: