Konkurs na dyrektora Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku

  • KW
  • 2017-06-13 07:57:29
Konkurs na dyrektora Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku
  • Foto: TV Gawex

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior — Zespołu Placówek Oświatowych w Szczecinku, dla którego organem prowadzącym jest powiat szczecinecki. Zespół placówek zacznie funkcjonować 1 sierpnia 2017 r. i będzie obejmował Bursę Szkolną Nr 2 w Szczecinku oraz Pozaszkolną Placówkę Specjalistyczną Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku.

W wyniku powstałych zmian podmiot jakim jest Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku utraci samodzielność. Dlatego kwestie proceduralne w myśl ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wymuszają ogłoszenie rzeczonego konkursu. Odwołanie dotychczasowego dyrektora CEEiRJ Radosława Wąsa ze stanowiska wymusiły kwestie proceduralne, wynikające z realizacji uchwały Nr XXXVI/271/2017 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie założenia publicznej placówki oświatowej o nazwie „Bursa Szkolna Nr 2 w Szczecinku” oraz utworzenia „Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior – Zespołu Placówek Oświatowych w Szczecinku''.

Kandydaci mają czas do 26 czerwca na złożenie swoich ofert.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: