PKS, przebudowa drogi powiatowej Żółtnica-Omulna oraz kontrola w PSP

  • KW
  • 2017-06-02 09:19:07
PKS, przebudowa drogi powiatowej Żółtnica-Omulna oraz kontrola w PSP
  • Foto: TV Gawex

Za nami kolejne obrady Zarządu Powiatu Szczecineckiego, które odbyły się 31 maja br.

Tuż przed środowym posiedzeniem Zarządu Powiatu Szczecineckiego odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PKS Szczecinek Sp. z o.o. Podjęto trzy uchwały w sprawie:

    - określenia wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka zarządu PKS Szczecinek,
    - zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu PKS Szczecinek,
    - zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady  Nadzorczej PKS Szczecinek.

Regularne obrady otworzył punkt dotyczący akceptacji projektu uchwały - wyrażenia zgody na przystąpienie do przygotowania i realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1296Z a odcinku  Żółtnica – Omulna – DK 11” Mowa tu o zadaniu, które ma być zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-20, Oś Priorytetowa 5 Zrównoważony transport, Działanie 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych.

Warto przypomnieć, że to Konwent Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego wskazuje możliwe do zrealizowania na terenie poszczególnych powiatów inwestycje drogowe, które później zatwierdza Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Wyżej wymieniona inwestycja została zaplanowana na lata 2018 – 2019.

Wśród podjętych uchwał znalazły się m.in. te dotyczące:

- wyboru oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony środowiska i przyrody: przeciwdziałanie kłusownictwu na obszarach wodnych powiatu szczecineckiego. Komisja konkursowa zdecydowała o wyborze Towarzystwa Przyjaciół Piławy z siedzibą w Bornem Sulinowie.

- ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania sportu: upowszechnianie i rozwój sportów strzeleckich na terenie powiatu szczecineckiego.

Wśród spraw dotyczących gospodarowania nieruchomościami członkowie zarządu zapoznali się z wnioskami gminy Borne Sulinowo o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Dąbrowica, Jeleń, Łubowo, Przyjezierze i Śmiadowo.

Na zakończenie członkowie zarządu przeanalizowali wystąpienie Komisji Rewizyjnej po kontroli w Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku. Dotyczyła ona zasadności dofinansowania przez powiat szczecinecki sprzętu zakupionego w roku 2016. Komisja wydała pozytywną opinię i ponadto zauważyła również potrzebę dalszego wsparcia finansowego jednostki.

info: Piotr Rozmus, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: