''Witajcie w naszej bajce'' - sołectwo Radomyśl i gmina Grzmiąca nominowane do nagrody Super Samorząd

  • KW
  • 2017-05-22 13:53:07
''Witajcie w naszej bajce'' - sołectwo Radomyśl i gmina Grzmiąca nominowane do nagrody Super Samorząd
  • Foto: www.maszglos.pl

''Masz Głos'' to ogólnopolska akcja, w ramach której mieszkańcy i mieszkanki we współpracy z władzami samorządowymi działają na rzecz najbliższego otoczenia. W edycji 2016/2017 udział wzięło łącznie 350 grup z całej Polski. Uczestniczyły w niej zarówno dzieci, jak i seniorzy oraz seniorki, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe i instytucje takie jak szkoły czy biblioteki. Ostatecznie nominacje otrzymało czternaście z nich, w tym Sołectwo Radomyśl i władze samorządowe gminy Grzmiąca za realizację programu o nazwie ''Witajcie w naszej bajce''.

Nagroda ''Super Samorząd'' przyznawana jest od roku 2011 grupom uczestniczącym w akcji ''Masz Głos'', które wprowadziły najbardziej znaczące zmiany w swoim otoczeniu, współpracując przy tym modelowo z władzami samorządowymi i z całą społecznością. Teraz szansę na taką nagrodę ma sołectwo Radomyśl wraz z gminą Grzmiąca, gdzie sołtys  wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami, w  tym  dziećmi, zagospodarowali niewykorzystany teren we wsi.

Mieszkańcy i mieszanki Radomyśla, przy wsparciu sołtysa, już od kilku lat decydują o swoim otoczeniu m.in. korzystając z funduszu sołeckiego. W tym roku w uatrakcyjnienie swojego miejsca zamieszkania włączyły się także dzieci. Początkiem działań była diagnoza społeczna w formie konkursu plastycznego „Bajkowy Plac”. Dzieci narysowały, jak ich zdaniem powinno się zagospodarować pusty teren we wsi. Podczas spotkań wiejskich mieszkańcy i mieszkanki zaplanowali dalsze kroki. Wspólnymi siłami wyrównali plac i wykarczowali krzaki. Dzięki udziałowi przedstawicieli wsi w sesji rady gminy oraz dzięki spotkaniom z przewodniczącym rady gminy, z byłą sołtyską wsi i z wójtem pomysł uzyskał poparcie władz lokalnych. Sprawą zainteresował się także redaktor regionalnej gazety i na bieżąco informował o postępach prac. Kolejnym krokiem będzie opracowanie profesjonalnego projektu zabudowy placu, który architekt przygotuje wspólnie ze społecznością. Co jest najważniejszym efektem tegorocznych działań? ''Przekonanie władz gminy, że współpraca daje dużo satysfakcji i zadowolenia, że razem zrobimy bardzo dużo'' – odpowiada sołtys wsi Tadeusz Hapyn. Jak widać, dobra współpraca z władzami możliwa jest nie tylko w bajkach - czytamy w opisie wykonanego zadania.

Czy nagroda powędruje do województwa zachodniopomorskiego, a dokładniej do gminy Grzmiąca, dowiemy się 5 czerwca podczas uroczystej gali w Zamku Królewskim w Warszawie.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: