''Wymiana dobrych praktyk paszportem do ciągłości edukacji''

  • KW
  • 2017-05-18 11:52:53
''Wymiana dobrych praktyk paszportem do ciągłości edukacji''
  • Foto: Ewa Dyl

Czworo nauczycieli Gimnazjum nr 1 w Szczecinku przebywało w Szwecji na trzecim spotkaniu projektowym w ramach projektu Erasmus Plus „ Wymiana dobrych praktyk paszportem do ciągłości edukacji”. Spotkanie odbywało się od 1 do 5 maja 2017r a jego gospodarzem było Partille Gymnasium z okolic Goteborga.

Projekt ma na celu poznanie przyczyn wczesnego opuszczania edukacji szkolnej przez uczniów oraz wagarowania i podzielenia się sposobami w jaki każda instytucja uczestnicząca próbuje radzić sobie z owymi problemami. Efektem finalnym pracy w tym dwuletnim projekcie (wrzesień 2016 – czerwiec 2018) będą szkolenia stworzone dla trzech grup odbiorców – dla nauczycieli, uczniów i rodziców, które na celu będą miały podniesienie motywacji do pracy z uczniami, zachęcenie do kontynuowania edukacji i współpracy  z instytucjami oświatowymi - wyjaśnia Ewa Dyl, koordynatorka projektu.

Ewa Dyl oraz Agnieszka Pietnoczka, Kinga Domańska i Ewa Gaworska mogły uczestniczyć w obserwacjach zajęć zawodowych, języka angielskiego, muzyki, dramy, a także zajęć z edukacji wczesnoszkolnej. Była to też okazja, aby poznać system pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych i projekty, mające na celu włączanie uchodźców w społeczność szkolną. Nauczycielki brały udział w szkoleniu z gamifikacji (jednej z najnowocześniejszych metod dydaktycznych zaprezentowanych przez edukatorów z CEP Tenerife Sur), poznały założenia projektu podnoszącego samoświadomość uczniów i motywację do pracy „Star for Life”, a także mogły uczestniczyć w cotygodniowym spotkaniu nauczycieli omawiającym działalność szkolną i obserwować współpracę nauczycieli na różnych płaszczyznach w celu poprawienia jakości działań szkoły. Pani Domańska i pani Gaworska przygotowały i przedstawiły prezentacje multimedialne na temat zajęć z doradztwa zawodowego w Polsce, ofert edukacji zawodowej na poziomie szkolnictwa średniego w Szczecinku oraz potrzeb na rynku pracy w naszym regionie. Spotkanie w Szwecji było też możliwością zapoznania się z kulturą i specyfiką tego kraju.

Kolejne spotkanie w ramach tego projektu we wrześniu 2017r będzie podsumowaniem pierwszego roku pracy i okazją do zaprezentowania dotychczas stworzonych projektów szkoleń - podsumowuje koordynatorka.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: