Nowy przystanek autobusów miejskich na ulicy Szczecińskiej

  • KW
  • 2017-05-15 14:14:24
Nowy przystanek autobusów miejskich na ulicy Szczecińskiej
  • Foto: TV Gawex

Nowy przystanek autobusów szczecineckiej Komunikacji Miejskiej zlokalizowany ma być na ulicy Szczecińskiej, w ciągu drogi krajowej nr 20, po prawej stronie w okolicy posesji przy ul. Szczecińskiej 93. Dzisiaj (15.05) podczas sesji radni przyjęli wstępną lokalizację, a ostateczny głos w tej sprawie będzie mieć Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie.

Budowa nowego przystanku związana jest z ostatnim remontem ulicy Staszica, gdzie po zakończonych pracach, a dokładnie od 1 marca, trasa kilku linii autobusowych kończy się na pętli przy ulicy Staszica. Tym samym stara pętla przy wiadukcie nie jest wykorzystywana.

W uzasadnieniu podjętej dzisiaj uchwały czytamy: W celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz zapewnienia prawidłowego wykonywania dowozu uczniów do szkół, w związku ze zmianą przebiegu trasy linii nr 2, zachodzi potrzeba wyznaczenia nowego przystanku komunikacyjnego zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 20 w miejscowości Szczecinek. W związku z powyższym, wskazuje się wstępną lokalizację nowego przystanku komunikacyjnego w ciągu drogi krajowej nr 20, stanowiącej pas drogowy ul. Szczecińskiej w miejscowości Szczecinek, na działce nr 101 w obrębie 12 w Szczecinku, po prawej stronie w okolicy posesji przy ul. Szczecińskiej 93. 

Jednak o ostatecznej lokalizacji przystanku zadecyduje właściwy zarządca drogi, w tym przypadku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: