Matury 2017. Pierwszy język polski

  • KW
  • 2017-05-04 15:01:21
Matury 2017. Pierwszy język polski
  • Foto: TV Gawex

Dzisiaj (04.05) punktualnie o godzinie 9:00 w całej Polsce rozpoczął się egzamin maturalny na poziomie podstawowym z języka polskiego. Natomiast o godzinie 14 maturzyści przystąpili do języka ojczystego rozszerzonego. Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 24 maja, a egzaminów ustnych do 26 maja.

Uczniowie muszą podejść obowiązkowo do trzech, pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na podstawowym poziomie. Maturzysta będzie musiał też przystąpić do minimum jednego, pisemnego egzaminu z grupy przedmiotów "do wyboru" - może ich wybrać maksymalnie sześć. Do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Jak podaje PAP, egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także - na poziomie rozszerzonym - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Maturzystów czekają jeszcze dwa obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego.

Aby zdać maturę abiturient musi uzyskać minimum 30% punktów z egzaminów obowiązkowych. Wyniki matur zostaną ogłoszone 30 czerwca. Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia, natomiast ten, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

W pierwszy dzień matur uczniowie na poziomie podstawowym zmierzyli się z rozprawką na temat "Praca - pasja czy obowiązek? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu "Ziemi, planety ludzi" Antoine'a de Saint-Exupery'ego oraz do wybranych tekstów kultury", fragmentem "Wesela" Wyspiańskiego i "Quo Vadis" Sienkiewicza.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: