Kolejne zaktywizowanie społeczności lokalnej

  • KW
  • 2017-04-13 13:38:56
Kolejne zaktywizowanie społeczności lokalnej
  • Foto: KPP Szczecinek

Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku zorganizowała społeczną debatę ewaluacyjną, której głównym celem było poruszenie tematu bezpieczeństwa niechronionego uczestnika ruchu drogowego na terenie powiatu szczecineckiego. Podczas wczorajszego (12.04) spotkania zaktywizowano społeczność lokalną do rozwiązania problemów mających wpływ na poczucie bezpieczeństwa.

Debata odbyła się w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku. W spotkaniu udział wzięli między innymi przedstawiciele Rady Miasta i Rady Powiatu Szczecineckiego. Gospodarzem spotkania był Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Szczecinku podinsp. Piotr Honc, a wśród specjalistów z policji znaleźli się również przedstawiciele prewencji oraz ruchu drogowego.

Podczas spotkania omówiono wprowadzone zmiany wynikłe ze zdiagnozowanych potrzeb na poprzedniej debacie i poddano dyskusji nowe oczekiwania mieszkańców, a przede wszystkim dokonano koordynacji działań policji, administracji samorządowej ze społecznością lokalną. W trakcie wspólnej dyskusji częściowo wypracowano metody przyszłego działania.

Uczestnicy debaty podnieśli sprawy i problemy wpływające na poczucie komfortu i bezpieczeństwa na terenie naszego miasta, zwracając szczególną uwagę na nieprawidłowości w ruchu drogowym, które w ocenie mieszkańców mają znaczący wpływ na obniżenie poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.

info: KPP w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: