Dzieciaki ratują - udzielanie pierwszej pomocy

  • KW
  • 2017-04-12 08:21:45
Dzieciaki ratują - udzielanie pierwszej pomocy
  • Foto: Danuta Karwowska

7 kwietnia w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach odbyły się zajęcia dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas I-VI w ramach realizacji kolejnego zadania z programu ,,Bezpieczna szkoła”. Zajęcia zostały przygotowane i przeprowadzone przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, Panie Edytę Sobańską i Jolantę Turkowską oraz zaproszonych specjalistów ratownika medycznego Pana Sebastiana Pawlika.

Zarówno w szkole, jak i w domu często dochodzi do różnego rodzaju wypadków. Od drobnych skaleczeń czy zadrapań po już poważniejsze zwichnięcia, złamania, omdlenia po utratę przytomności czy nagłe zatrzymanie krążenia. Nagłe zdarzenia, wypadki przytrafiają się w najmniej spodziewanym momencie. Poznanie zasad pierwszej pomocy daje możliwość podjęcia działań, dzięki którym każdy poszkodowany będzie miał większą szansę na szybki powrót do zdrowia. Dlatego celem przeprowadzonych spotkań było kształtowanie wśród uczniów już od najmłodszych lat postawy odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz innych ludzi, propagowanie i popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także pokonywanie barier i przyjmowanie aktywnej postawy w sytuacji zagrożenia.

Przeprowadzone zajęcia miały charakter nie tylko teoretyczny i informacyjny, ale przede wszystkim praktyczny. Uczniowie z klas II –III pod opieką nauczycielek z dużym zaangażowaniem pokazywali,  jak pomagać innym w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Uczniowie ci  realizują innowację pedagogiczną "Mały ratownik – ratujemy i uczymy ratować". Uzupełnieniem zajęć był pokaz udzielania pierwszej pomocy przez ratownika medycznego z zachowaniem odpowiednich procedur postępowania. Miejmy nadzieję, że zajęcia te przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa w naszej szkole oraz większej odpowiedzialności i rozwagi uczniów w swoim zachowaniu. Dziękuję zaproszonym gościom i wszystkim nauczycielom zaangażowanym  w realizację tego zadania - podsumowuje Danuta Karwowska, pedagog.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: