Budżet Obywatelski Gminy Drawsko Pomorskie na 2017 rok - wyniki głosowania

  • KW
  • 2017-04-05 11:29:29
Budżet Obywatelski Gminy Drawsko Pomorskie na 2017 rok - wyniki głosowania
  • Foto: UM Drawsko Pomorskie

Komisja do spraw przeprowadzenia głosowania na projekty zakwalifikowane do budżetu obywatelskiego zakończyła swoją pracę i sporządziła końcowy protokół z wynikami. Głosowanie mieszkańców na projekty zostało przeprowadzone w terminie od 18 do 31 marca 2017 roku. Głosy można było oddawać poprzez wypełnienie elektronicznej ankiety na stronie internetowej, a także poprzez wypełnienie i wrzucenie do urny papierowej wersji karty do głosowania.

Komisja stwierdziła, że łącznie oddano 2709 głosów, z czego 1441 głosów oddano poprzez internet, a 1268 w wersji papierowej. Niestety w puli oddanych głosów były też głosy nieważne – 143, tak więc głosów ważnych na wszystkie projekty oddano 2566.

Poszczególne projekty otrzymały następującą ilość głosów:
1. Projekt nr 8 - Okra z pomysłem - 799
2. Projekt nr 10 - Bajkowe przedszkole – malowanie elewacji budynku przedszkola – ul. Obr. Westerplatte - 452
3. Projekt nr 11 - Bajkowe przedszkole – ozdobienie elewacji budynku przedszkola – ul. Chrobrego - 265
4. Projekt nr 14 - Wymiana nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę polbruk przy ul. B. Prusa na działce nr 176/19 obręb 0006 w Drawsku Pomorskim – 255
5. Projekt nr 3 - Zakątek. Strefa wypoczynku dla dzieci i ich opiekunów – 203
6. Projekt nr 1 - Przebudowa / wymiana nawierzchni chodnika wraz z dojazdem do altany śmietnikowej - 169
7. Projekt nr 13 - Wymiana nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę polbruk przy ul. J. Słowackiego na działce nr 176/32 obręb 0006 w Drawsku Pomorskim - 115
8. Projekt nr 2 - Bliżej-dalej mi do słońca – kamienna miniatura układu słonecznego w Drawsku Pomorskim - 88
9. Projekt nr 7 - Manewry medyczne – Drawsko Pomorskie 2017 – 57
10. Projekt nr 15 - Wymiana nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę polbruk przy ul. A. Mickiewicza na działce nr 176/17 obręb 0006 w drawsku pomorskim – 54
11. Projekt nr 12 - Palisada średniowieczna wioski rycerskiej – 50
12. Projekt nr 9 - Podróże w czasie drawskimi ulicami – 33
13. Projekt nr 4 - Zagospodarowanie terenu nad rzeką Drawą w miejscu rozwidlenia fosy – 24
14. Projekt nr 6 - Wolnostojący punkt wymiany czytelniczej – 2
15. Projekt nr 5 - Budowa pomnika katyńskiego - 0
W budżecie gminy Drawsko Pomorskie na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego przewidziano kwotę 280.000 zł. W związku z tym zrealizowane będą następujące projekty:

1. Okra z pomysłem – 100.000,- zł
2. Bajkowe przedszkole – malowanie elewacji budynku przedszkola – ul. Obr. Westerplatte – 20.000,- zł
3. Bajkowe przedszkole – ozdobienie elewacji budynku przedszkola – ul. Chrobrego – 10.000,- zł
4. Wymiana nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę polbruk przy ul. B. Prusa na działce nr 176/19 obręb 0006 w Drawsku Pomorskim – 44.625,- zł
Wartość projektu, który uplasował się na piątym miejscu (Zakątek. Strefa wypoczynku dla dzieci i ich opiekunów) wynosi 150.000,- zł. Środki, które ewentualnie pozostałyby w puli przewidzianej na zadania budżetu obywatelskiego po zrealizowaniu pierwszych czterech zadań są za małe, by zrealizować projekt w takim zakresie, w jakim został zgłoszony przez wnioskodawcę. W związku z powyższym w 2017r. to zadanie nie zostanie zrealizowane.

info: UM Drawsko Pomorskie

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: