Konsul Białorusi z wizytą w Szczecinku

  • KW
  • 2017-03-31 09:57:46
Konsul Białorusi z wizytą w Szczecinku
  • Foto: Marcin Tadzik

30 marca Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis spotkał się z nowym Konsulem Generalnym Republiki Białorusi w Gdańsku Siargiejem Michniewiczem.

Pierwsze oficjalne spotkanie z nowym białoruskim dyplomatą odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczecinku i trwało blisko godzinę. W tym czasie Krzysztof Lis przypomniał początek i kilkuletnią już historię partnerskiej współpracy powiatu szczecineckiego z Białorusią oraz poznał konsula z Markiem Kotschy, swoim zastępcą, Zofią Białkowską sekretarzem powiatu oraz Katarzyną Oleś, dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju.

W swoim wystąpieniu starosta podkreślił także ogromną rolę poprzedników konsula, zwłaszcza Rusłana Jesina, w budowaniu wzajemnych kontaktów i wyraził nadzieję, że współpraca z obecnym będzie układała się równie dobrze, z pożytkiem dla obu stron. Mieliśmy bardzo dobre stosunki z Rusłanem Jesinem. Konsekwencją tych kontaktów były nasze wzajemne wizyty i nawiązanie partnerstwa z Łagojskiem a później Smorgońskiem – powiedział podczas spotkania Krzysztof Lis. Mam nadzieję, że Pana wizyta w stolicy powiatu szczecineckiego, ma na celu kontynuację działalności swoich poprzedników. Nam zależy na partnerskim współdziałaniu, zarówno jeżeli chodzi o samorządy, grupy młodzieży, współpracę gospodarczą i kulturalną. Jeżeli to będzie się działo, będziemy się wzajemnie poznawać, wymieniać doświadczenia. Jesteśmy też otwarci na dalszą współpracę, chciałbym zapisy naszego porozumienia o współpracy wypełnić treścią. Starosta złożył konsulowi propozycję - zaproszenie młodzieży z obwodu Łogojskiego lub Smorgońskiego do odwiedzenia Szczecinka. Propozycja dotyczy przyjęcia grupy ok. 40 osobowej na 7 – 10 dni.

Konsul podziękował za możliwość spotkania i poznania Starosty i jego współpracowników, przedstawienie polsko-białoruskich relacji na poziomie samorządów oraz obiecał zarówno kontynuację, jak również rozwój dotychczasowej współpracy. Z zadowoleniem przyjął zaproszenie skierowane do białoruskiej młodzieży. Moim głównym zadaniem, jako konsula jest kontynuować i rozwijać wypracowane przez moich poprzedników dobre stosunki gospodarcze, kulturalne, sportowe i społeczne - powiedział gość.

Po spotkaniu Starosta zaprosił konsula do obejrzenia Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej  i zapoznania się z jego ofertą. Konsulowi towarzyszył Pan Piotr Stakuć, przedsiębiorca, ale przede wszystkim inicjator partnerstwa z Białorusią. W tym dniu Konsul spotkał się jeszcze wójtem Gminy Szczecinek i odwiedził KPPD. Dzisiaj, 31 marca będzie gościł w Kronospanie.

info: Starostwo Powiatowe Szczecinek

Konsul Białorusi z wizytą w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: