Rezygnacja z funkcji wiceprzewodniczącego rady powiatu oraz parkingi i garaże na Świątkach

  • KW
  • 2017-03-30 15:48:17
Rezygnacja z funkcji wiceprzewodniczącego rady powiatu oraz parkingi i garaże na Świątkach
  • Foto: TV Gawex

Za nami kolejna sesja Rady Powiatu Szczecineckiego, która odbyła się w czwartek 30 marca o godzinie 13:00 w budynku Starostwa Powiatowego Szczecinek. W obradach udział wziął Poseł RP Radosław Lubczyk. Podjęto 6 uchwał.

Spotkanie szczecineckich radnych rozpoczęło się od wystąpienia Starosty Krzysztofa Lisa, który zaproponował wprowadzenie do porządku obrad jeszcze jednego podpunktu związanego ze zmianami w budżecie powiatu na 2017 rok. Związane one były między innymi z rezygnacją z zakupu dla Powiatowego Zarządu Dróg urządzenia zwanego karczownikiem i zakupieniem mini walca samojezdnego, mającego wspomóc utwardzanie poboczy, a także z remontem stołówki w internacie w Zespole Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze, gdzie należy wykonać dodatkowe prace. Początkowo na to zadanie przeznaczyliśmy 20 tysięcy złotych, a teraz zwiększymy wartość zadania o 40 tysięcy złotych, które przeniesiemy z zadania ''Remont i modernizacja ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych w ZS im. O. Langego - mówił Krzysztof Lis i zaznaczył, że wartość drugiego zadania to 80 tysięcy złotych, które po zmianach zostanie uszczuplone o połowę.

W punkcie Interpelacje, wnioski i zapytania radnych wystąpiła między innymi radna Joanna Pawłowicz, która zabrała głos w sprawie zakończonego niedawno remontu ulicy Staszica. Musze przyznać, że jest bezpieczniejsza i na pewno o wiele ładniejsza (...) Dalej jednak odczuwamy niedosyt jeśli chodzi o miejsca parkingowe, dlatego mam pytanie czy teren na przeciwko sklepu można by zaadoptować na takie właśnie parkingi - mówiła radna w swoim wystąpieniu. Drugie pytanie radnej Pawłowicz związane było również z tą samą dzielnicą i dotyczyło mieszkańców bloków, którzy dopytują o los garaży zlokalizowanych nieopodal i działania geodezyjne wokół nich. Starosta w odpowiedzi na powyższe zapytania wyjaśnił, że przygotowywana jest koncepcja rozwiązań architektonicznych, ponieważ powiat chciałby zmienić plan zagospodarowania przestrzennego na Świątkach. Chcielibyśmy tam wygospodarować działki budowlane(...) W budżecie mamy zabezpieczone pieniądze na rewitalizację zbiornika wodnego. Jeśli wszystko się uda to rozważymy budowę parkingów na przeciwko sklepu. Natomiast jeśli chodzi o garaże na Świątkach to starosta rozpoczął procedurę, aby wyjaśnić ich stan prawny.

Na zakończenie sesji, w punkcie 9 ''Oświadczenia radnych'' wystąpił radny Mariusz Kowalewski, który zrezygnował z członkostwa w Klubie Porozumienie Samorządowe, jednocześnie przestał pełnić funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Szczecineckiego. Podyktowane jest to względami osobistymi -  podsumował M. Kowalewski.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: