Na sesji o in vitro, koncercie zespołu Behemoth oraz opiece nad bezdomnymi zwierzętami

  • KW
  • 2017-03-27 14:54:10
Na sesji o in vitro, koncercie zespołu Behemoth oraz opiece nad bezdomnymi zwierzętami
  • Foto: TV Gawex

Za nami kolejna burzliwa sesja Rady Miasta Szczecinek. Dzisiaj (27.03) radni podejmowali uchwały, z których kilka wzbudziło długie dyskusje. Najbardziej kontrowersyjne punkty dotyczyły wprowadzenia szczecineckiego programu in vitro, a także kontrowersyjnego koncertu zespołu Behemoth, który już we wrześniu odbędzie się w ramach Materiafestu. Finalnie wszystkie uchwały zostały przez radnych przyjęte.

Emocje podczas dzisiejszych obrad wzbudziła sprawa miejskiego programu dofinansowania zabiegów in vitro (pisaliśmy o tym w artykule: 100 tysięcy złotych na in vitro w Szczecinku), a także uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i ścieki (Taniej za wodę i ścieki w Szczecinku). Niepłodność to choroba społeczna. Jest ona nie tylko niemożnością zajścia w ciążę za pomocą naturalnych sposobów, ale też niemożnością posiadania potomstwa w wyniku chorób, które występują w organizmie kobiety – mówił radny Marek Ogrodziński. In vitro jest metodą, która pozwoli konkretnej parze na posiadanie potomstwa. Warunki programu zakładają, że będą do niego kwalifikowane tylko pary, które wyczerpały już inne możliwości naturalnego poczęcia – tłumaczył. Nie wszyscy radni podzielali taka argumentację i podczas dyskusji pojawiało się wiele emocjonalnych wypowiedzi. Ostatecznie 12 radnych zagłosowało za realizacją programu, natomiast 7 było przeciwnych.

Podczas poniedziałkowej sesji radni przyjęli też m.in. nowe kryteria rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych, nowy program opieki nad bezdomnymi zwierzętami, a także uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Szczecinka na lata 2018-2026. W ostatnim punkcie, czyli we wnioskach i zapytaniach radnych pojawił się między innymi temat ochrony środowiska oraz funkcjonowania taksówek wodnych i wypożyczalni rowerów. Radni zakończyli swoje obrady około godziny 13:30.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: