Zarząd powiatu podjął uchwały i zaplanował szeroko pojęte działania oświatowe

  • KW
  • 2017-03-25 12:04:12
Zarząd powiatu podjął uchwały i zaplanował szeroko pojęte działania oświatowe
  • Foto: TV Gawex

23 marca na cotygodniowych, czwartkowych obradach spotkał się Zarząd Powiatu Szczecineckiego. W pierwszej kolejności członkowie Zarządu zaakceptowali kilka projektów uchwał Rady Powiatu.

Wśród nich znalazł się ten dotyczący dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolonego, zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2017-2020, a także zmieniający uchwałę z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Rodzinie.

Następnie podjęto uchwały Zarządu Powiatu, które dotyczyły m.in.: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2017, ustalenia treści publicznego zaproszenia do negocjacji w sprawie odpłatnego zbycia udziałów Powiatu Szczecineckiego w PKS Szczecinek Sp. z o.o, przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie umową darowizny sprzętu stanowiącego własność Powiatu Szczecineckiego oraz ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania kłusownictwu na obszarach wodnych powiatu szczecineckiego.

Wśród spraw finansowych powrócono do kwestii planowanego remontu budynku Starostwa Powiatowego w Szczecinku. Zdecydowano o wyborze wykonawcy pełnobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy II piętra. Członkowie Zarządu poddali również analizie proponowaną liczbę oddziałów i kierunków kształcenia na rok szkolny 2017/2018.

info: Piotr Rozmus, Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: