Radni powiatowi dyskutowali o fotoradarach, punkcie krwiodawstwa i wycinkach drzew

  • KW
  • 2017-03-17 09:23:14
Radni powiatowi dyskutowali o fotoradarach, punkcie krwiodawstwa i wycinkach drzew
  • Foto: TV Gawex

Wczoraj (16.03) odbyła się 33. sesja Rady Powiatu. Po uregulowaniu spraw organizacyjnych swoje interpelacje przedstawiło troje radnych. Radny Jerzy Dudź pytał czy powiat szczecinecki posiada plan ratowniczy, w którym zawarte byłyby podstawowe zadania i procedury postępowania na wypadek zagrożeń. Radna Ewa Nowosielska wyraziła swoje zaniepokojenie faktem, iż w najbliższym czasie może zostać zlikwidowany szczecinecki oddział terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W celu minimalizacji kosztów miałby on zostać zastąpiony mobilnym punktem poboru krwi. Z kolei radna Bożena Kawczyńska, odnosząc się do obowiązujących od 1 stycznia zliberalizowanych przepisów dotyczących wycinki drzew na prywatnych posesjach, zapytała czy taki problem występuje na terenie powiatu szczecineckiego.

W dalszej części obrad powrócono do kwestii analizy stanu bezpieczeństwa obszaru powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego za rok 2016. Odpowiednio wcześniej radni zapoznali się ze sprawozdaniami dotyczącymi tej materii. Podczas obrad obecni byli Komendant Powiatowy Policji w Szczecinku podinsp. Andrzej Dziemianko oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej str. bryg. Adam Serafin, którzy odpowiedzieli na dodatkowe zapytania radnych. Radnego Jerzego  Dudzia interesowała m.in. sprawa radarów, które kiedyś „królowały” na naszych drogach, a obecnie zostały przeniesione do lamusa. Mam ambiwalentne odczucia na ten temat – przyznał Komendant Dziemianko. Z jednej strony jak radary stały to wszyscy narzekali, że przeszkadzają i służą jedynie do napełniania kieszeni (…) Kiedy ich zabrakło okazało się, że ich potrzebujemy (…). Komendant posiłkując się niechlubną statystyką podkreślił, że od czasu kiedy urządzenia zniknęły wypadków jest znacznie więcej. (…) Nic nie stoi na przeszkodzie, aby na przykład Inspekcja Ruchu Drogowego ustawiła radary, bo pod tym względem jako powiat na pewno jesteśmy zaniedbani. Myślę, że ich instalacja poprawiłaby bezpieczeństwo na naszych drogach.

Radnego Janusza Babińskiego zainteresowała sprawa znaku drogowego ograniczającego prędkość do 70 km/h, który pojawił się przy ulicy Kościuszki. Tu z wyjaśnieniem pospieszył Starosta Krzysztof Lis, który wytłumaczył, że powstała sytuacja jest następstwem utworzenia w Szczecinku oddziału terenowego ZORD Koszalin i potrzeby wyznaczenia odcinka drogi, na którym egzaminacyjne „elki” mogłyby się „rozpędzić” właśnie do rzeczonych 70 km/h.

Dodatkowe pytania Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej zadała radna Joanna Pawłowicz. Radna interesowała się często spotykanym w ostatnim czasie procederem nielegalnego wypalania traw.

W następnej kolejności radni wysłuchali wystąpienia dyrektora Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior Radosława Wąsa, który w kontekście zbliżającej się pierwszej rocznicy funkcjonowania placówki opowiadał o zrealizowanych zadaniach i planach na najbliższe miesiące.

W części uchwałodawczej radni podjęli 6 uchwał w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017; przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2017-2020; zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2017; uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2017 – 2028; ustalenia kierunku działania Zarządu Powiatu Szczecineckiego dotyczącego poręczenia przez Powiat Szczecinecki spłaty kredytu w rachunku bieżącym, który zostanie zaciągnięty przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku Sp. z o.o. w Szczecinku; rozpatrzenia skargi na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczecinku. Odpowiedzi Starosty Krzysztofa Lisa na pytania i interpelacje radnych zakończyła 33. sesję Rady Powiatu.

info: Piotr Rozmus, Starostwo Powiatowe Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: