„Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość” - zajęcia w szczecineckim Hufcu Pracy

  • KW
  • 2017-03-16 13:51:12
„Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość” - zajęcia w szczecineckim Hufcu Pracy
  • Foto: TV Gawex

W szczecineckim hufcu trwa realizacja wojewódzkiego programu Narkotyki-Dopalacze- Zmora XXI wieku. W dniu 15 marca na kolejne zajęcia z młodzieżą Gimnazjum dla Dorosłych w Szczecinku zaproszona została Pani Izabela Jadwiżyc promotor zdrowia z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Pani Iza omówiła szczegółowo materiały dotyczące ogólnopolskiej kampanii „Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość”. Kampania realizowana jest przez Główny Inspektorat Sanitarny w ramach Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu, i innych środków psychoaktywnych”. Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek, rozpowszechnienie wiedzy na temat wpływu uzależnień na życie człowieka oraz promocja zdrowego trybu życia.

Prowadząca odwołując się do słów p. Marcina Bombrycha, Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu Sanitarnego, przekonywała młodzież, że „wyobrażenia związane z oddziaływaniem używek na organizm i wizerunek towarzyski, w zderzeniu z rzeczywistością bywają rozczarowujące, a ich zachowanie pod wpływem tych substancji często jest żenujące”. Tu Pani Iza przemawiała do wyobraźni młodzieży, pozostawiając ich w refleksji bez konkretnych sugestii czy rad. Przekazała również informacje dotyczące strony internetowej, z której można czerpać  wiedzę o szkodliwym działaniu poszczególnych używek oraz listę kontaktów do organizacji zajmujących się profilaktyką uzależnień.

W dalszej części spotkania uczestnicy obejrzeli spoty wideo przygotowane w ramach kampanii. Młodzież zobaczyła w nich skrajnie kontrastowe obrazy, pokazujące jak rzeczywistość drastycznie weryfikuje oczekiwania wobec używek. Prowadząca zakończyła swoją prelekcję pytaniem skierowanym do uczestników: Czy chcecie znaleźć się w takiej sytuacji?

Mamy nadzieję, że dostarczona wiedza w połączeniu z wyobraźnią sprawi, że zachowania podopiecznych będą dalekie od przedstawionych w spotach, a dokonywane wybory sprawią, że ich życie będzie wolne od nałogów. Za przekazaną wiedzę i ciekawą formę zajęć w imieniu młodzieży podziękował prowadzącej Gabriel ucz. kl. III GD.

info: Elżbieta Niepelt, Komendant Hufca Pracy w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: