Powiat szczecinecki: ponad 90% badanych zdolnych do czynnej służby wojskowej

  • KW
  • 2017-03-15 10:43:24
Powiat szczecinecki: ponad 90% badanych zdolnych do czynnej służby wojskowej
  • Foto: Starostwo Powiatowe Szczecinek

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa 2017 przeprowadzona na terenie powiatu szczecineckiego.

W tym roku objęła ona:

  •     mężczyzn urodzonych w 1998 roku;
  •     mężczyzn urodzonych w latach 1993-1997, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  •     osoby urodzone w latach 1996 - 1997, którym:

- została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

- została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej,  a okres tej niezdolność upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jednak osoby te przed zakończeniem kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

  • kobiety urodzone w latach 1993-1997, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Jak informuje Sebastian Korecki z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego ponad 90% badanych uznano za zdolnych do służby. Szczegółowe wyniki kwalifikacji:

Zestawienie A

Lp.

Wyszczególnienie

Rocznik Podstawowy

Rocznik Starszy

1

 

 Stawiło się

 

394

20

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Uznano za zdolnych (kat. A)

 

349

18

Uznano za czasowo niezdolnych (kat. B)

 

9

0

Uznano za niezdolnych, z tego:

 

36

2

a) w czasie pokoju (kat. D)

26

1

b) trwale (kat. E)

10

1

 

Zestawienie B

 

Wyszczególnienie

 

 Uznano za zdolnych

 

 Uznano za niezdolnych

 

 Uznano za czasowo niezdolnych

 

(kat. A)

(kat. D)              (kat. E)

(kat. B)

Kobiety

 

15

3

-

-

Ochotnicy

 

-

-

-

-

info: Powiat Szczecinecki

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: