Obwodnica Szczecinka - wojewoda zezwolił na realizację inwestycji

 • KW
 • 2017-03-15 10:26:29
Obwodnica Szczecinka - wojewoda zezwolił na realizację inwestycji
 • Foto: GDDKiA

Wojewoda Zachodniopomorski wydał dziś (15.03) decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji „Budowa obwodnicy miasta Szczecinek w ciągu drogi S-11”. Przedmiotem inwestycji jest budowa dwujezdniowej obwodnicy w ciągu drogi ekspresowej S11 - o długości blisko 12 km na terenach należących do miasta Szczecinka i do gminy Szczecinek.

Zakres inwestycji obejmuje również m.in.:

 • budowę dwóch węzłów:
 • Szczecinek - Śródmieście (połączenie z istniejącą drogą krajową nr 20 - ul. Słupska),
 • Szczecinek - Wschód (połączenie z drogą powiatową 1294Z  - ul. Leśna)
 • przebudowę krzyżujących się z obwodnicą dróg istniejących, budowę rond i dróg wspomagających;
 • budowę oznakowania drogi ekspresowej i dróg związanych oraz wyposażenie drogi w m.in.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej;
 • rozbiórkę i przebudowę istniejących obiektów, w tym także przebudowę istniejącej infrastruktury kolejowej związanej z likwidacją istniejących przejazdów kolejowych;
 • budowę wiaduktów (skrzyżowań dwupoziomowych) w ciągu dróg poprzecznych i w ciągu obwodnicy oraz budowę kładki dla pieszych w miejscach skrzyżowań przebiegu obwodnicy i dróg poprzecznych z liniami kolejowymi;
 • budowę obiektu mostowego w miejscu przecięcia się trasy obwodnicy z przebiegiem rzeki Niezdobna;
 • budowę estakady na odcinku torfowiska „Łąki nad Wilczym Kanałem";
 • budowę przepustów drogowych;
 • budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową (obwodnicę m. Szczecinek);
 • budowę urządzeń infrastruktury technicznej związanej z drogą: kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe;
 • budowę elementów ochrony środowiska min. zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń.

Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

info: Agnieszka Muchla, rzecznik prasowy wojewody

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: