Gotowi ratować i nieść pomoc poszkodowanym

  • KW
  • 2017-03-07 13:14:51
Gotowi ratować i nieść pomoc poszkodowanym
  • Foto: Powiat Drawski

Klasy licealne o profilu biologiczno-medycznym z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa w Złocieńcu pierwszy tydzień zajęć po feriach zaczęły od udziału w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Instruktaż dotyczący wybranych zagadnień niesienia pierwszej pomocy prowadzili strażacy z Wojskowej Straży Pożarnej Jednostki Wojskowej 1696 ze Złocieńca. Specjaliści, którzy prowadzili kurs i dzieli się swoim doświadczeniem, jako pierwsi zjawiają się na miejscu wypadków i niebezpiecznych zdarzeń, by podjąć trudną walkę o ludzkie zdrowie i życie.

Podczas warsztatów młodzież w praktyce zapoznała się między innymi z kamizelką Kendricka, automatycznym defibrylatorem i innymi elementami wyposażenia profesjonalnej ekipy ratowniczej. Ćwiczenia obejmowały również BLS (ang. Basic Life Support) na elektronicznym fantomie.

Szkolenie zorganizowano dzięki uprzejmości Dowódcy 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk dypl. Artura Pikonia oraz Komendanta Wojskowej Straży Pożarnej JW 1696 – st. chor. Jarosława Kuszmara. Podziękowania należą się również strażakom instruktorom za poświęcony czas, przekazanie umiejętności i wiedzy.

info: Powiat Drawski

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: