OSP Parsęcko zostanie włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

  • KW
  • 2017-03-06 13:07:33
OSP Parsęcko zostanie włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
  • Foto: asp. Mirosław Śledź, PSP Szczecinek

2 marca 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku zostało podpisane porozumienie dotyczące włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Parsęcku do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jak podaje asp. Mirosław Śledź, porozumienie podpisane zostało przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku st. bryg. Adama Serafina, gminę Szczecinek, reprezentowaną przez Wójta Gminy Ryszarda Jasionasa oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Parsęcku, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu OSP dh Mirosława Gręźlikowskiego i Naczelnika OSP dh Łukasza Sikora.

OSP Parsęcko to trzecia jednostka z terenu gminy Szczecinek po OSP Wierzchowo i OSP Gwda Wielka włączona do KSRG. Siły i środki OSP Parsęcko będą realizowały oprócz działań typowo gaśniczych, ratownictwo specjalistyczne w zakresie podstawowym z ratownictwa medycznego, poszukiwawczo-ratowniczego, chemicznego i ekologicznego, technicznego, wysokościowego oraz wodnego. Obszar działania jednostki to teren powiatu szczecineckiego.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) powstał jako integralna część systemu bezpieczeństwa państwa i zaczął funkcjonować w 1995 w celu ujednolicenia organizacji działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska przez Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną i inne podmioty, które dobrowolnie, w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się uczestniczyć w działaniach ratowniczych. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, wojewoda lub starosta odpowiednio na obszarze kraju, województwa lub powiatu określają zadania KSRG, koordynują jego funkcjonowanie i kontrolują wykonywanie wynikających stąd zadań, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska kierują tym systemem. Wojewoda i starosta wykonują swoje zadania przy pomocy odpowiednio wojewódzkiego i powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego, w skład których wchodzą odpowiednio komendanci wojewódzcy i powiatowi/miejscy PSP. Do głównych zadań KSRG należy planowanie, organizowanie i realizacją działań ratowniczych w zakresie walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, medycznego (w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy).

Komentarze (2)

Strazak 2017-03-06 13:33

To znajac zycie i pana wojta jak mialy isc dwa samochody do wierzchowa i do gwdy bez wyposarzenia to idzie jeden z wyposarzeniem do gwdy a wierzchowo dalej w tyle i sie nie zdziwie jak teraz bedzie pchane do parsecka i do gwdy

Strażak 2017-03-06 21:36

Miasto rządzi się swoimi prawami ;)

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: