Straż miejska nałoży karę za brak tabliczki z numerem posesji. Trwają kontrole

  • KW
  • 2017-03-06 10:33:39
Straż miejska nałoży karę za brak tabliczki z numerem posesji. Trwają kontrole
  • Foto: TV Gawex

Od połowy lutego szczecineccy strażnicy miejscy dokonują kontroli pod kątem wyposażenia nieruchomości w tabliczki z numerami porządkowymi. Strażnicy dokonają przeglądu wszystkich nieruchomości w mieście i sprawdzą, czy numery na budynkach są widoczne i wyraźne.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości informują o tym właściciela posesji i dają mu czas na usunięcie braków. Potem strażnicy przeprowadzą kolejną kontrolę, która, jeśli zajdzie taka potrzeba, będzie skutkowała odpowiednimi sankcjami - informuje Jolanta Siemaszko ze Straży Miejskiej w Szczecinku. Pamiętajmy, złe oznakowanie posesji potrafi bardzo skutecznie utrudniać pracę służb ratowniczych. Prawidłowe oznakowanie nieruchomości ułatwia lokalizację danego budynku, a także ma wpływ na bezpieczeństwo. Dla wszystkich służb łatwość identyfikacji domu jest bardzo ważna dla ratowania zdrowia i życia.

Obowiązki właściciela posesji w tym zakresie określa art. 64 Kodeksu Wykroczeń:
§ 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: