Tak będzie wyglądać bobolicki rynek miejski

  • KW
  • 2017-03-03 12:21:36
Tak będzie wyglądać bobolicki rynek miejski
  • Foto: UM Bobolice

Prace nad rewitalizacją bobolickiego rynku, najważniejszej przestrzeni publicznej miasta, trwają od kilku miesięcy. Obecnie gmina Bobolice przygotowuje się do finalnego etapu w związku z perspektywą ogłoszenia w bieżącym roku przez Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania konkursów na dofinansowanie projektów z zakresu infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w ramach PROW 2014-2020.

W wyniku trwających prac nad opracowaniem dokumentacji technicznej, przygotowana została wstępna koncepcja architektoniczna. Po wprowadzeniu ewentualnych korekt i uzupełnień o elementy małej architektury i oświetlenie, koncepcja ta będzie podstawą projektu realizacyjnego. Proponowane rozwiązania architektoniczne uwzględniają m.in. uwagi i pomysły zgłaszane przez mieszkańców w ankietach przeprowadzonych w 2015 roku.

Główny element rynku stanowi fontanna, która będzie w sobie łączyć elementy tradycyjne z wkomponowanym Dębem Papieskim i elementy nowoczesnych rozwiązań (dysze w poziomie placu - dysze posadzkowe w układzie liniowym). Prace koncepcyjne i projektowe prowadzi wybrane w przetargu konsorcjum Pracownia Architektoniczna APSYDA Jakub Kijewski oraz Biuro Projektowe ARCHITRAW Tomasz Wolanin ze Szczecinka. Rzeczowa realizacja zadania ruszyć ma w 2018 r. Poniżej wizualizacje.

info: UM Bobolice

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: