Borne Sulinowo poszukuje ratowników WOPR na sezon letni

  • KW
  • 2017-03-02 09:29:07
Borne Sulinowo poszukuje ratowników WOPR na sezon letni
  • Foto: archiwum TV Gawex

Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko ratownika WOPR na Plaży „Słonecznej” nad jez. Pile w Bornem Sulinowie.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO RATOWNIKA WOPR – KIEROWNIKA MIEJSCA WYKORZYSTYWANEGO DO KĄPIELI z dnia 1 marca 2017r.

Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko ratownika WOPR na Plaży „Słonecznej” nad jez. Pile w Bornem Sulinowie
1. Nazwa i adres jednostki:
Centrum Kultury i Rekreacji, Al. Niepodległości 21, 78-449 Borne Sulinowo
2. Określenie stanowiska, ilość etatów (osób):
Ratownik WOPR- kierownik miejsca wykorzystywanego do kąpieli  – 1 osoba
Ratownik WOPR – 1 osoba
3. Rodzaj zatrudnienia, miejsce wykonywania pracy, czas zatrudnienia, wynagrodzenie:
Umowa zlecenia – Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie; czas zatrudnienia od 1.07.2017r. do 31.08.2017 r.;
praca wykonywana od poniedziałku do niedzieli w godz.10.00- 18.00.
Wynagrodzenie miesięcznie: 3600 brutto – kierownik miejsca wykorzystywanego do kąpieli, 3300 brutto – drugi ratownik.
4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
Wymagania kwalifikacyjne:
- stopień ratownika WOPR,
- certyfikat potwierdzający pozytywne ukończenie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Wymagania dodatkowe:
a) wysoka kultura osobista,
b) komunikatywność,
c) kreatywność, samodzielność,
d) nieposzlakowana opinia
5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys - curriculum vitae– podpisany odręcznie,
3) kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r.  o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Centrum lub pocztą na adres sekretariat.ckir@bornesulinowo.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2017 r.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: