Informacja naczelnika Urzędu Skarbowego dotycząca utworzenia Krajowej Administracji Podatkowej

  • KW
  • 2017-03-02 09:12:27
Informacja naczelnika Urzędu Skarbowego dotycząca utworzenia Krajowej Administracji Podatkowej
  • Foto: TV Gawex

Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) to reforma dotychczasowych struktur administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Zmiany umożliwią lepsze wykorzystanie ich zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych. Minister właściwy ds. finansów publicznych będzie odpowiedzialny za koordynowanie i współdziałanie w kształtowaniu polityki państwa w zakresie zadań KAS. Połączoną administracją kierował będzie szef KAS. Reforma weszła w życie 1 marca 2017 r. na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: