Zarząd Powiatu Szczecineckiego obradował o PKSie i remoncie drogi Żółtnica-Omulna

  • KW
  • 2017-02-28 07:52:08
Zarząd Powiatu Szczecineckiego obradował o PKSie i remoncie drogi Żółtnica-Omulna
  • Foto: TV Gawex

Podczas ostatniego (23.02) posiedzenia Zarządu Powiatu Szczecineckiego podjęto szereg uchwał m.in. w sprawie: centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach organizacyjnych; zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Rodzinie w Szczecinku; zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu szczecineckiego na rok 2017 oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu szczecineckiego na rok 2017.

Wcześniej jednak powrócono do kwestii prywatyzacji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Szczecinku. W nawiązaniu do pisma przedłożonego przez PKS Bytów informującego o nie przystąpieniu do badania spółki, a tym samym niezłożenia oferty wiążącej, Zarząd Powiatu Szczecineckiego zdecydował o zakończeniu procesu negocjacji dotyczących zbycia udziałów Powiatu Szczecineckiego w PKS Szczecinek Sp. z o.o.

Wśród spraw finansowych Zarząd Powiatu zdecydował m.in. o wyborze wykonawcy, który podejmie się przebudowy drogi powiatowej na odcinku Żółtnica – Omulna. Inwestycja będzie realizowana w ramach działania 5.4  Budowa i przebudowa dróg powiatowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, a na jej wykonawcę wybrano Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe i Consultingowe „PROJEKT” mgr inż. Wiesław Kot ze Złocieńca.

Wśród wielu spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu szczecineckiego członkowie zarządu dyskutowali m.in. o remoncie drogi powiatowej nr 1315Z wiodącej przez ul. Trzesiecką, od skrzyżowania z ul. Karlińską, aż do ronda na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 172.

Na zakończenie członkowie zarządu zapoznali się ze sprawozdaniem Powiatowej Rady Sportu za rok 2016.

info: Piotr Rozmus, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: