Zmiany w szczecineckim budżecie - krótka sesja Rady Miasta Szczecinek

  • KW
  • 2017-02-27 11:40:47
Zmiany w szczecineckim budżecie - krótka sesja Rady Miasta Szczecinek
  • Foto: TV Gawex

W poniedziałek, 27 lutego, na krótkiej, nadzwyczajnej sesji Rady Miasta spotkali się szczecineccy radni. Debatowali oni nad sześcioma punktami, które zajęły im niespełna dziesięć minut.

Radni podjęli dzisiaj cztery uchwały. Dwie z nich dotyczyły zmian w budżecie na rok 2017. Zmniejszono o 150 tys. zł kwotę na budowę ulicy Turystycznej, co ma związek z urealnieniem wydatków na tę inwestycję, a także zwiększono o milion złotych wydatki na budowę pomostu na jeziorze Trzesiecko. 

Oprócz tego radni wyrazili zgodę na nabycie w drodze darowizny od osoby fizycznej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w budynku przy ul. Spółdzielczej nr 1 klatka B. Na koniec podjęto i przegłosowano punkt dotyczący nowych regulacji dotyczących trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół, dla których miasto Szczecinek nie jest organem prowadzącym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: