Porzucony rower i bezdomny z bólem brzucha - tydzień szczecineckiej Straży Miejskiej

  • KW
  • 2017-02-27 09:19:41
Porzucony rower i bezdomny z bólem brzucha - tydzień szczecineckiej Straży Miejskiej
  • Foto: Straż Miejska Szczecinek

W okresie od 20.02.2017 r. do 26.02.2017 r. strażnicy podjęli 92 interwencje w stosunku do 104 osób. Za pomocą kamer monitoringu miejskiego operatorzy ujawnili 24 zdarzenia, z czego w 20 przypadkach interwencję podejmowali strażnicy.

23.02.2017 około godziny 8:20 strażnicy udali się na ul. Mariacką, gdzie zgłoszono porzucony rower. Na miejscu strażnicy znaleźli rower oparty o żywopłot. Rower został zabezpieczony w siedzibie straży miejskiej.

25.02.2017 około godziny 22:10 na wezwanie telefoniczne strażnicy udali się do pustostanu na terenach PKP gdzie zgłoszono bezdomnego, który potrzebuje pomocy.  Na miejscu zastano wskazanego bezdomnego, który uskarżał się na ból brzucha, nie był w stanie chodzić, twierdził, że jest po operacji. Na miejsce wezwano zespół ratunkowy, który zabrał go do szpitala.

Przypominamy, że na właścicielach, administratorach, dozorcach lub użytkownikach nieruchomości spoczywa obowiązek umieszczania w odpowiednim miejscu i utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości. Tabliczka taka powinna być dodatkowo oświetlona. Niewywiązanie się z tego obowiązku stanowi wykroczenie oraz stwarza duże utrudnienia dla służb, które często nocą muszą docierać pod określone adresy, a nie można ich zlokalizować.

info: Grzegorz Grondys, Komendant Straży Miejskiej w Szczecinku

Komentarze (1)

Bezdomny 2018-10-15 07:48

To mój rower

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: