W poniedziałek nadzwyczajna sesja Rady Miasta Szczecinek

  • KW
  • 2017-02-24 15:12:29
W poniedziałek nadzwyczajna sesja Rady Miasta Szczecinek
  • Foto: TV Gawex

W najbliższy poniedziałek, 27 lutego, w sali posiedzeń Urzędu Miasta Szczecinek o godzinie 8:00 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta z następującym porządkiem obrad:

  1.     Otwarcie sesji.
  2.     Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2017 rok.
  3.     Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2017-2025.
  4.     Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny od osoby fizycznej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
  5.     Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/324/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół, dla których  Miasto Szczecinek nie jest organem prowadzącym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
  6.     Zamknięcie sesji.

Proponowane zmiany w budżecie dotyczyć będą przede wszystkim zmniejszenia o 150 tys. zł kwoty na budowę ulicy Turystycznej, co ma związek z urealnieniem wydatków na tę inwestycję, a także zwiększenia o milion złotych tegorocznych wydatków na budowę pomostu na jeziorze Trzesiecko. Przypomnijmy, że dwukondygnacyjny pomost powstać ma przy Zamku Książąt Pomorskich. Całość prac ma zostać ukończona w 2018 roku, jednak już w najbliższych miesiącach planowane jest wykonanie znacznej ich części. Stąd też proponowane zmiany w budżecie.

info: M. Ludewicz, UM Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: