O bezpieczeństwie drogowym na konwencie

  • KW
  • 2017-02-22 13:53:03
O bezpieczeństwie drogowym na konwencie
  • Foto: Powiat Drawski

Bezpieczeństwo drogowe na terenie powiatu drawskiego to jeden z głównych tematów wczorajszego Konwentu Starosty, Burmistrzów i Wójtów. Konwent odbył się w siedzibie Starostwa Powiatowego pod przewodnictwem Starosty Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego.

Kwestię realizacji zadań drogowych na terenie powiatu omówili: Zastępca Dyrektora GDDKiA o/Szczecin Grzegorz Dziedzina, Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim Anna Rejman oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Zbigniew Kot. Omawiane kwestie dotyczyły wycinki drzew, bieżącego utrzymania dróg, remontów cząstkowych, koszenia poboczy a także planowanych inwestycji na terenie powiatu drawskiego.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Henryk Andrałojć przestawił informacje dotyczące sytuacji na rynku pracy, realizacji programu specjalnego oraz wydatkowanych środków na aktywizację zawodową. Ponadto poruszono kwestie związane z dożynkami powiatowymi, które odbędą się 9 września br. w Czaplinku oraz analizowano możliwości wspólnego przez wszystkie samorządy zakupu samochodu pożarniczego oraz dofinansowania remontu budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim.

Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie udostępniania danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez Starostę Drawskiego podmiotom realizującym zadania publiczne. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim Alicja Krycka-Sumińska omówiła problem pieczy zastępczej na terenie powiatu drawskiego. Na konwencie obecni byli m.in. Wicestarosta Jacek Kozłowski, Etatowy Członek Zarządu Janusz Garbacz, Burmistrzowie: Zbigniew Ptak, Krzysztof Zacharzewski, Adam Kośmider, Wójt Jan Szewczyk, Przewodniczący Rad Miejskich i Gminnych: Ireneusz Gendek, Wacław Mierzejewski, Mirosław Kacianowski, Zbigniew Chołuj, Andrzej Kaczorkiewicz, Kierownicy Rejonów GDDKiA: Sławomir Rosiński (Wałcz), Paweł Szulganiuk (Szczecinek), Jerzy Grzesiak (Stargard), Komendant Powiatowy PSP Paweł Dymecki, Sekretarz Powiatu Jacek Brzozowski, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Agnieszka Brzeźniakiewicz, Geodeta Powiatowy Małgorzata Marcinkiewicz-Skorupa, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Zbigniew Marek oraz Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Jolanta Banaszek.

info: powiat drawski

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: