Prace w szczecineckim oddziale Ośrodka Ruchu Drogowego dobiegają końca

  • KW
  • 2017-02-21 13:51:21
Prace w szczecineckim oddziale Ośrodka Ruchu Drogowego dobiegają końca
  • Foto: TV Gawex

Jak informowaliśmy wcześniej, pod koniec ubiegłego tygodnia Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis i Dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie Eugeniusz Romanów parafowali stosowne umowy dotyczące m.in. użyczenia przez powiat szczecinecki nieruchomości, w której mieścić się będzie przyszła baza ośrodka. Na terenie Zakładu Obsługi Nieruchomości, bo o nim mowa, prace remontowe powoli zbliżają się ku końcowi. Ich wykonawcą jest brygada ZON, natomiast zabezpieczenie niezbędnych materiałów pozostało po stronie ZORD Koszalin. Przekraczając próg już możemy dostrzec napis informujący, że oto wkraczamy na włości szczecineckiego Oddziału Terenowego ZORD Koszalin.

Również w ubiegłym tygodniu ustalono szeroki skład osobowy Zachodniopomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W jej skład weszli:

1)         Olgierd Geblewicz - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego — Przewodniczący,

2)         Krzysztof Kozłowski - Wojewoda Zachodniopomorski - I Zastępca Przewodniczącego,

3)         mł. insp. Jacek Cegieła - Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie  - II Zastępca Przewodniczącego,

4)         Cezary Tkaczyk - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie - Sekretarz,

5)         Marek Rupental - Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego,

6)         Tadeusz Rajkiewicz - Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad — Oddział w Szczecinie,

7)         Witold Witkowski - Przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego

8)         płk Krzysztof Stachowiak — Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego,

9)         Izabela Pawlak — Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego - Przedstawiciel Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

10)      Krzysztof Lis - Starosta Szczecinecki - Przedstawiciel Konwentu Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego

11)       Piotr Woś — Zastępca Burmistrza Karlina - Przedstawiciel Konwentu Wójtów. Burmistrzów     Prezydentów Miast       Województwa Zachodniopomorskiego.

12)       mł. insp. Grzegorz Sudakow — Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie - Przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

13)       st. bryg. Jacek Staśkiewicz - Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - Przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiej o Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

14)       Karolina Nagórska — Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej,  - Przedstawiciel Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie:

15)       Eugeniusz Romanów - Dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie - Przedstawiciel Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie

16)       Zbigniew Kot — Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim - Przedstawiciel Konwentu Dyrektorów (Kierowników) Zarządów Dróg Powiatowych Województwa Zachodniopomorskiego

Osoby wskazane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego:

17)       Roman Pałka — Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia w Szczecinie,

18)       Mariusz Sikora — Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,

19)       Anna Nowak - Dyrektor Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Zachodniopomorskiego,

20)       Marzena Budnik - Ródź — kierownik Biura ds. Bezpieczeństwa i Energetyki w Wydziale Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Zachodniopomorskiego,

21)       Wanda Nowotarska - Pełnomocnik Marszałka ds. komunikacji rowerowej.

Zarząd Województwa podejmując w najbliższym czasie odpowiednią uchwałę zdecyduje o utworzeniu w Szczecinku Oddziału Terenowego ZORD Koszalin. Podpisanie umowy finalnej w obecności Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego nastąpi 22 marca w Starostwie Powiatowym w Szczecinku.

info: Piotr Rozmus, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: