Warto przypominać o bezpieczeństwie - strażniczki miejskie z wizytą na półkolonii w SP nr 1

  • KW
  • 2017-02-14 07:53:41
Warto przypominać o bezpieczeństwie - strażniczki miejskie z wizytą na półkolonii w SP nr 1
  • Foto: Paulina Peciak-Nazarewska, Straż Miejska Szczecinek

W poniedziałek, 13 lutego, rozpoczęły się w naszym województwie ferie zimowe. To właśnie w czasie wolnym od nauki dzieci zapominają o bezpieczeństwie, dlatego bardzo ważne jest, aby nieustannie o nim przypominać. Wczoraj funkcjonariuszki Straży Miejskiej w Szczecinku zostały zaproszone do Szkoły Podstawowej nr 1, gdzie organizowane są półkolonie dla dzieci i młodzieży.

Spec. Paulina Peciak-Nazarewska oraz mł. spec. Ewa Tośko (działająca również w OGR TADMED) przeprowadziły w ciekawy sposób spotkania dla 9 grup uczestników półkolonii. Odbyły się konkursy, zagadki, kalambury z zakresu bezpieczeństwa, pogadanki o prawidłowych zachowaniach w sytuacjach zagrożeń. Wszystkie dzieci mogły poćwiczyć swoje umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej i usłyszeć cenne porady. Uczestnicy półkolonii zostali także obdarowani upominkami w formie ulotek z zasadami bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, specjalnie przygotowanymi przez szczecinecką Straż Miejską na tę okoliczność. Tego samego dnia do Komendy Straży Miejskiej przybyły dzieci ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej Sióstr Niepokalanek, które zwiedziły siedzibę szczecineckich funkcjonariuszy, ale także uczestniczyły w pogadance o zachowaniu w sytuacjach zagrożenia.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej już przed rozpoczęciem ferii zimowych przeprowadzili wiele spotkań w szczecineckich szkołach i przedszkolach, przygotowując najmłodszych do tego okresu. Utrwalano z nimi najważniejsze zasady bezpieczeństwa. Ferie dopiero się rozpoczęły, więc przed strażnikami jeszcze wiele spotkań, podczas których będą przypominać jak ważne jest bezpieczeństwo.

info: spec. Paulina Peciak-Nazarewska, Straż Miejska w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: