Reforma edukacji w gminie Szczecinek - wybrano jeden z sześciu wariantów

  • KW
  • 2017-02-02 13:56:51
Reforma edukacji w gminie Szczecinek - wybrano jeden z sześciu wariantów
  • Foto: TV Gawex

Nowa reforma oświaty to w chwili obecnej zmartwienie każdego samorządu. Czasu jest niewiele, a decyzje, które trzeba podjąć odnośnie nowych sieci szkół, do prostych nie należą. W gminie Szczecinek było aż sześć wariantów do wyboru. Jak zdradził nam Wójt Ryszard Jasionas, po spotkaniach z rodzicami i nauczycielami gmina dokonała już wyboru jednego z nich.

Nowa reforma oświaty budzi niemałe emocje szczególnie na obszarach wiejskich, dlatego aby ostudzić emocje oraz uspokoić mieszkańców gminy Szczecinek Wójt Ryszard Jasionas zorganizował cykl spotkań z rodzicami oraz z radami pedagogicznymi przedstawiając im 6 wariantów sieci szkół w gminie, które wcześniej zostały przedstawione i omówione z kuratorem oświaty. Spotkałem się z wszystkimi rodzicami w szkołach publicznych w gminie Szczecinek, radami pedagogicznymi. Przedstawiliśmy nasze warianty i zdecydowana większość wypowiedziała się, że preferowanym wariantem będzie ten zakładający utworzenie 5 szkół podstawowych i jednej szkoły filialnej w miejscowości Spore - wyjaśnia Ryszard Jasionas. I w zasadzie można by uznać tę kwestię za zakończoną, jednak to dopiero półmetek. W najbliższy piątek zwołana zostanie nadzwyczajna sesja Rady Gminy w celu podjęcia uchwały intencyjnej o obniżeniu stopnia organizacyjnego szkoły podstawowej w miejscowości Spore. Okazuje się, że nie wszystko w ustawie można było zmienić. Poszczególne elementy prawa oświatowego funkcjonują dalej i pewne rzeczy musimy robić według starych zasad. Podejmiemy uchwałę intencyjną i z nią udamy się do związków zawodowych, rodziców, rady pedagogicznej, kuratora w celu uzyskania opinii. Będziemy na nią czekali 21 dni, a po jej uzyskaniu, do 28 lutego, jesteśmy zmuszeni do obniżenia lub nie stopnia organizacyjnego -  wyjaśnia wójt.

Wybór ten musi być jeszcze zaopiniowany przez kuratora oświaty, a co do tego wójt gminy Szczecinek ma pewne wątpliwości, gdyż jak się okazało, w 2019 roku sieć szkół ponownie ma ulec zmianie, co w chwili obecnej jest bardzo kłopotliwe przy tworzeniu planu obecnego. Ostatnio na spotkaniu w Wałczu zostało wyartykułowane stanowisku MEN dotyczące sieci szkół po 2019 roku. Okazuje się, że ta sieć szkół, nad którą pracujemy będzie mieć żywotność jedynie do 2019 roku, a co później sam nie wiem i prawdopodobnie nawet w województwie nie wiedzą jak będzie się wtedy kształtowała oświata - przyznaje Ryszard Jasionas.

Wariant sieci szkół, który został poparty zarówno przez rodziców, jak i rady pedagogiczne, będzie kosztował gminę około 10,5 milionów złotych. Jest to najdroższe rozwiązanie, jednak spełnia ono najwięcej kryteriów, którymi kierowano się przy wyborze rozwiązania. Rada Gminy uchwałę o nowej sieci szkół musi podjąć do dnia 31 marca bieżącego roku.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: