Jest bezpieczniej, ale nie na drogach. Odprawa roczna policjantów

  • KW
  • 2017-02-01 14:01:17
Jest bezpieczniej, ale nie na drogach. Odprawa roczna policjantów
  • Foto: Starostwo Powiatowe Szczecinek

We wtorek (31.01) w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku odbyła się odprawa roczna z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie podsumowująca pracę szczecineckich policjantów. W uroczystości wzięli udział: Posłanka na Sejm RP Małgorzata Golińska, Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis, Burmistrz Szczecinka Jerzy Hardie – Douglas, Burmistrz Białego Boru Paweł Mikołajewski, Burmistrz Barwic Zenon Maksalon, Wójt gminy Szczecinek Ryszard Jasionas, Wójt gminy Grzmiąca Tadeusz Hajkowicz oraz Prokurator Rejonowy Janusz Sajchta i Prezes Sądu Rejonowego Ireneusz Góra.

Komendant Powiatowy Policji podinsp. Andrzej Dziemianko przywitał wszystkich przybyłych gości, a następnie zreferował szczegółowo przebieg pracy szczecineckich policjantów. Z przedstawionej prezentacji jednoznacznie wynikało, że poziom bezpieczeństwa w Szczecinku już w latach poprzednich był wysoki, a dzięki pracy mundurowych w wielu aspektach jeszcze się poprawił. To był dla naszej jednostki dobry rok. Dziękuję policjantom za ich zaangażowanie – podsumował podinspektor Dziemianko. W podobnym tonie wypowiadał się Starosta Krzysztof Lis i insp. Piotr Ostrowski, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

Co roku staramy się wspierać Powiatową Komendę Policji – powiedział starosta – ten rok nie był w tym względzie wyjątkiem. Warto chociażby wspomnieć zakup psa tropiącego i środki, które przekazaliśmy na jego szkolenie (…) Już teraz mogę powiedzieć, że zamknęliśmy wszystkie procedury przetargowe dotyczące zakupu specjalistycznego sprzętu służącego do walki z cyberprzestępczością, komputerów i oprogramowania. Zainwestowaliśmy w kolejne alkotesty oraz parawany, które rozstawiane są na miejscu zdarzenia. Starosta podziękował także obecnym na sali mundurowym za ich pracę: Chciałbym w imieniu własnym, ale również poszczególnych samorządów podziękować państwu za waszą służbę. O jej intensywności świadczą nie tylko przytoczone statystyki, ale również fakt, że tak doskonale jesteście widoczni na terenie naszego powiatu. My jako samorząd staramy się podnieść bezpieczeństwo w ruchu drogowym poprzez remonty i przebudowy dróg, państwo natomiast codziennie stoicie na straży porządku i dbacie o to, aby jego przepisy były przestrzegane(…).

Głos zabrał także Burmistrz Szczecinka, Jerzy Hardie-Douglas. Ja także jestem bardzo zadowolony z poziomu bezpieczeństwa w Szczecinku. Wpływa ono nie tylko na jakość życia naszych mieszkańców, ale także na decyzje potencjalnych inwestorów, którzy chcą tworzyć tu miejsca pracy – komentował Burmistrz Jerzy Hardie-Douglas. Trzeba jednak pamiętać, że na bezpieczeństwo składa się także praca Straży Miejskiej. Szkoda, że jej rola została pominięta w przygotowanej prezentacji. Mam jednak nadzieję, że współpraca policji i straży będzie układała się coraz lepiej. A pragnę przypomnieć, że miasto co roku na utrzymanie municypalnych wydaje 2,7 mln zł. Pieniądze te przeznaczone są nie tylko na etaty strażników, ale także na utrzymanie monitoringu, który jest bardzo ważnym elementem utrzymania porządku w Szczecinku – dodał J. Hardie-Douglas.

Burmistrz zapowiedział także spore inwestycje w przebudowę układu komunikacyjnego w centrum miasta. Na skrzyżowaniu ul. Jeziornej i Kościuszki oraz Parkowej i Ordona powstaną ronda. To powinno poprawić komfort jazdy, a także zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. A przecież, jak pokazują choćby przedstawione dzisiaj statystyki liczba kolizji i wypadków w ostatnim roku znacznie się zwiększyła. W moim odczuciu ma to bezpośredni związek z likwidacją fotoradarów Straży Miejskiej. Był to niezwykle ważne element prewencyjny - mówił burmistrz.

info: UM Szczecinek, Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Jest bezpieczniej, ale nie na drogach. Odprawa roczna policjantów

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: