Spotkanie Miejskiej Rady Oświaty. Rekomendują cztery szkoły podstawowe w Szczecinku

  • KW
  • 2017-01-25 11:27:16
Spotkanie Miejskiej Rady Oświaty. Rekomendują cztery szkoły podstawowe w Szczecinku
  • Foto: TV Gawex

We wtorek, 24 stycznia w szczecineckim ratuszu odbyło się pierwsze posiedzenie, zawiązanej w grudniu 2016 roku, Miejskiej Rady Oświaty. Najważniejszym tematem, nad którym pracowano, była nowa sieć szkół podstawowych. Zgodnie z założeniami wypracowanymi podczas spotkania, w Szczecinku miałyby funkcjonować cztery szkoły podstawowe. Jednak ostateczny głos w tej sprawie będą mieć szczecineccy radni na poniedziałkowej sesji.

Miejska Rada Oświaty powołana została do życia w grudniu ubiegłego roku. W założeniu ma ona być ciałem doradczym, zajmującym się szeroko rozumianym badaniem i diagnozowaniem najważniejszych potrzeb oświatowych na terenie Szczecinka. Łącznie w skład rady wchodzi 14 członków, w tym przedstawiciele Rady Miasta i Urzędu Miasta, dyrektorów szkół, rad rodziców i związków zawodowych. Przewodniczącym rady został dyrektor Komunalnego Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku – Tomasz Czuk. Najważniejszym tematem poruszonym podczas wtorkowego spotkania było przedstawienie koncepcji nowej sieci szkół podstawowych w Szczecinku.

Pierwotnie zaproponowano istnienie pięciu szkół podstawowych na terenie Szczecinka. Ostatecznie jednak pozostały cztery. W Szkole Podstawowej nr 1 będzie funkcjonować ośmioletnia podstawówka. Szkoła Podstawowa nr 6 docelowo ma być połączona z Gimnazjum nr 1. Placówka miałaby funkcjonować w dwóch budynkach: klasy „0”- IV w budynku przy ul. Kopernika, natomiast klasy V-VIII w siedzibie przy ul. Armii Krajowej. Szkoła Podstawowa nr 7 połączona miałaby być z Gimnazjum nr 3, natomiast Integracyjna Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum nr 2 połączone zostaną ze Szkołą Podstawową nr 4 zlokalizowaną przy ulicy Jasnej.

Propozycja utworzenia czterech szkół podstawowych została przegłosowana przez Miejską Radę Oświaty, a na najbliższej, poniedziałkowej sesji zajmą się nią miejscy radni. Jeśli przyjmą oni zarekomendowaną sieć szkół, to będzie ona jeszcze musiała zostać zaakceptowana przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: