Martwy łabędź, potrącona sarna oraz wybita szyba w przystanku

  • KW
  • 2017-01-23 10:32:31
Martwy łabędź, potrącona sarna oraz wybita szyba w przystanku
  • Foto: Straż Miejska Szczecinek

W okresie od 16.01.2017 r. do 22.01.2017 r. strażnicy podjęli 109 interwencji w stosunku do 112 osób. Za pomocą kamer monitoringu miejskiego operatorzy ujawnili 30 zdarzeń z czego w 28 przypadkach interwencję podejmowali strażnicy miejscy. W tym czasie odłapali lub przejęli i przewieźli do schroniska dla zwierząt 4 psy i dwa koty oraz podjęli cztery interwencje w sprawie zwierząt dziko żyjących. Założyli też 12 blokad na samochody parkujące w sposób nieprawidłowy.

17.01.2017 około godziny 20:30 strażnicy miejscy patrolując ul. Polną i Koszalińską zauważyli snopy iskier wydobywające się z komina budynku przy ul. Koszalińskiej 61. Po dojściu do budynku z komina wydobywał się już ogień. Widząc to na miejsce, poprzez dyżurnego straży miejskiej, wezwano Państwową Straż Pożarną. Strażacy usunęli zagrożenie i przeczyścili przewód kominowy. Strażnicy w tym czasie dbali o bezpieczeństwo i kierowali ruchem do zakończenia akcji PSP.

19.01.2017 r. około godziny 6:55 dyżurny straży miejskiej został poinformowany o potrąconej przez samochód sarnie w ciągu drogi krajowej nr 11 na wysokości ul. Narutowicza. Patrol, który udał się na miejsce zlokalizował, gdzie sarna się znajdowała. Miała ona widoczne obrażenia na łbie. Została złapana i przewieziona do lecznicy weterynaryjnej celem udzielenia jej pomocy.

21.01.2017 około godziny 12:30 strażnicy ujawnili wybitą szybę w przystanku komunikacji miejskiej na ul. Polnej 48.

21.01.2017 r. około godziny 16:00 dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoniczną informację o łabędziu, który miał leżeć przy rzeczce Niezdobnej. Strażnicy zlokalizowali łabędzia w rzeczce pod mostem. Wyciągnęli go z rzeczki, a następnie w związku z ptasią grypą przewieźli go do weterynarii.

22.01.2017 około godziny 8:40 operator kamer monitoringu miejskiego zauważył zapadnięty chodnik przy studzience telekomunikacyjnej znajdujący się w chodniku. O sytuacji powiadomiono operatora telekomunikacyjnego.

W ostatnim tygodniu były kontynuowane kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych. Apeluję również o przekazywanie nam informacji o miejscach gdzie przebywają bezdomni. Będziemy te miejsca kontrolować zachęcając do przyjęcia proponowanej pomocy.

Mamy okres zimowy w związku z czym należy przypomnieć właścicielom, zarządcom czy użytkownikom nieruchomości o obowiązku likwidowania śliskości z chodników przylegających do posesji. W przypadku odniesienia przez przechodzącego obrażeń w wyniku takiego zaniedbania grożą bardzo duże odszkodowania. Obecnie wiele firm wyspecjalizowanych w prowadzeniu tego typu spraw reklamuje się mediach. Firmy te są zainteresowane uzyskaniem przez poszkodowanego jak najwyższego odszkodowania. Pomijając już grożącą grzywnę za takie zaniedbanie, zachęcam do wywiązywania się z tego obowiązku.

info: Grzegorz Grondys, Komendant Straży Miejskiej w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: